Külső Váci út

Fölöslegesen dől – konokul bár – itt az eső:
nem változnak, nem zöldülnek ki a salak-halmok,
a használt drótoknak, aluminium-forgácsoknak gubanc-bozótjai.
Földnek és égnek – túlvilágnak – semmi kapcsolata itt.
Hajdani óriási gépek széthányt végtagjai, mint
mítikus harcmezőn gigászok lábszárcsontjai. De itt
mindez valódiság volt. Ahogy valódiság ma is az, miképp
vasárnapoztunk egykor itt:
szalmakalapban, sétapálcákkal
inasok s inas-öccs diákok.
Merev-rozsda az emlékeken is,
kiegyenesíthetetlenül?
Csavarhatatlan csavarok, rég nem rugalmas rugók,
bőrük-levedlett huzalok ágboga közt
kergette párját egy itt-telelt rigó, de most megül
fekete heraldikai madár, címer-állat multam fölött – dalolna?
Előbb az egyre törpébb mamák vándoroltak innen el.
A töppedt házak azután, hátrálva szinte a mind távolibb temetők felé.
Ködben, esőben, Hannibál elefánt-hadaiként
nyomulnak egyre magasabb
tömbház-falanxok, élő kört kerítve,
visszaverhetetlenül.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]