A mesterség címere alatt

Nem aludt ki a tűz. Egy pillanatra
 
ki nem aludhatott
a patkoló kovácsok műhelyében.
 
Megállt, megállhatott
sánta lovával kocsis vagy lovas
 
bármely órában az ilyenkor
mindig középkorias éjben is.
Nem műhely az, járta gőggel a szó, amelyben
nem lobbanhat föl bármikor a láng.
Ült kimosdva is, fehér ingben
 
vasárnap is a mester
segíteni készen, akár az orvos,
meglelhetőbben, mint a pap.
Jelezte kinyúlva a faluból
 
a falun túl is büszke cégér.
 
Én láttam még, bámultam hős címerként
 
a kémények vasrúd hegyén
 
a rézlapból kivágott paripát.
 
A szélkakasok dühöt köpködve forogtak.
Vágtatott – minél vadabb volt a szél,
 
annál vigabban – az a paripa.
 
Vörösen, később zölden, mint a fü.
 
Megnyugodva, nem ingerülten
 
hallgatta, akit a pöröly
csöngése éjszakánként fölriasztott.
 
Bizakodva aludt tovább
 
nyereg-ringásban, jövője felé.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]