Folytonosan Ibériába

Egy húron, egy ujjal

 
Lám attól is: szennyet ki szór rád,
 
tisztul az orcád,
 
kis ország!
*
Emel még tündöklőbb magosba:
hogy még mélyebbre ki taposna.
*
Maga a szobrász
 
gyanútlanul
 
mintáz: formáz,
mígnem – mint ki parázsba nyúl –
 
kapkod, sziszeg –
 
Erinniszek,
(bosszuló Múzsák)
égetik ujját.
*
Van lám, amikor
a lator
Krisztust igazol
*
 
Beszél fönnen helyetted, néma
nép, az is, ha a pribék
 
harsogva köpné szitkát
 
még a
szádba is – bár jajdulásra nyitnád!
*
Vagyok vitázva veletek
eleve győztes feletek.
 
Úgy felelek,
 
hogy nem felelhetek.
*
Váltja dicsfénnyé bárki átka mocskát
 
a mártíromság.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]