Az „itt valahol, ott valahol” idézőinek

Itt, ott, amott – de jajt se szöpögve,
se bút dünnyögve (rossz mámort böfögve)
 
lelik meg egymást, tükröződve
 
s úgy tündökölve okos orcák,
 
hogy ostyaként hitük megosztják;
 
itt, ott, amott foltokként össze
 
áll, vonzódik egybe egy ország.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]