Egy kétes nemzet-eszméltetőhöz

Vertem (arcon is egykor); térne magához! –
Küzdje le ősei – Muhi, Mohács! –
keservét.
Te is vered, s még
ma is: mit tétováz
megtérni a bús ősatyákhoz!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]