Táviratok1

1981

 

 

 

 

Egy mellőzött tudósnak

Járnak fönt vakitó napfényben is (ne félj)
a csillagok.
Téged is (várj!) tündököltetni fog
– tőled is megragyog –
a síri éj!

 

 

 

Egy halhatatlanságra számítónak

 
Ősz-végi szél-
 
űzte papirdarabka
 
a kerítésdrótba akadva,
 
hogy csapdos, hogy él!
Hogy szállna: föl, föl! Diadalra!

 

 

 

Weszely emlékére

„Halni a torlaszokon!” –: fiatal, víg szivvel elesned:
testvér, hetvenöt év sebeivel – sikerült!

 

 

 

Nemzedéktelenekhöz

Nemzedék, mely csak önmagának él-hal:
persze, hogy élhet, bár nemzete hulltán!
 
Mint köröm és haj
 
elhaló hullán.

 

 

 

Széchenyi szellemének

„Honfinak lenni nehéz, de nem lehetetlen” Sz. I.

 
Így keverül ma a jaj s nevetés
 
„hív s hő” kebelekben:
magyarnak lenni nehéz,
 
de nem lehetetlen.

 

 

 

Egy aggódó művésznek

Útravalónk, ha meghalunk?
Mit itthagyunk.

 

 

 

Egy volt országnagynak

Éppen mert nem vagyok nemes,
kötelez
– s „új helyzet” ez? –
helytállni mindahányszor,
ha az ó (s új) címeres
tábor
elkerekez.

 

 

 

Egy térítgetőnek

Miképp gondoljak másvilágra?
Hogy lelkem örök létbe visz?
Kezdő vén, kinek élni-tudni-vágya
nem száll túl örökléten is!

 

 

 

Egy türelmes eszmetermelőnek

Hullt a szemét, a cserép, sőt tégla süvítve körötted!
 
S most buja kert termése mögötted?
 
– Nyitja, fiam, a titoknak:
 
trágyát, bélsarat is hajítottak.

 

 

 

Egy kőszívű s agyú építésznek

Nedves folyton a fal! Dől a ház! Sírnak a, hajh, elevenként
 
rosszul béfalazott Kőmíves Kelemennék!

 

 

 

Egy vigaszt-kérőnek

Tombolt éjt-nap a csata. Rengett:
 
négyszer cserélt Ozora gazdát.
Közben virágba borultak a rendet-
 
tudó barackfák.

 

 

 

A jól felelőnek

 
Emberi műbe csiszolva emelni föl égre
 
azt, amitől meg-megrogytak az istenek is:
Jékely! könnyeden, így elegánsan annyi után és
 
annyi felett,
 
ez – felelet!

 

 

 

Egy kismamának

 
Kihúznád
sovány emlőd a kis szájból, ha tudnád;
 
ő majd bő bukszát
 
nyitni is un rád?

 

 

 

Egy túl-tisztelőnek

Én „kiemelkedő”?
Én „mintakép?!” – Én? Én?!
Csak mint a kémény,
ha mind a háztető
 
leégvén.

 

 

 

Egy orvosnak

Köszönöm, doktor. Ça Va! (Es geht!) S ha megy, menjen! – a szem, a fül,
fog, nyelv, egyéb, ha tépi már az Eb: a vad
 
Cerberus, akitől élő nem menekül! –
 
Csak ez maradjon: a csukló s az agy
 
közt, ez a forró drót; csak tollamat
 
mozgathassam eleven részemül –
 
Csak adhassam odakintre hirül,
 
mint megy a harcunk ittbelül –
 
Csak az őr-ösztön legyen ugyanaz! –
 
Míg minden vadfogakra nem kerül.

 

 

 

Sziszifusz szelleméhez

Moccan a hótakaró ismét –
Vesd le a tél halotti ingét –
Lázárénál is szebb a sorsod:
ki a mélyből – égig a tornyod,
 
hősöm, vakondok!

 

 

 

Egy jubilánsra

Nincs hagyomány?
Elsírni, mint koplalt a költő
(„Szegény komám!”)
ma ötvenedszer elnökölt ő
díszlakomán.

 

 

 

Győzedelmeskedőknek

 
Tietek fönt a hang.
Enyém a föld alól kongó harang.
Temetni fog, azért zokog.
Táboromat. Majd táborotok.

 

 

 

Veres Péter emlékének

Nyomtuk tamásként tollunk mi mindig önszivünk sebébe.
Nem tintalébe!

 

 

 

Egy moralistának

Nyíl ajtó igazságnak is hiába,
hol „minden tévedés kizárva”.

 

 

 

Egy körkérdésre, népiesen

Költök,
végszükségből, ahogy tik öltök.

 

 

 

A. Malraux-nak

(„Une vie ne vaut rien, et

rien ne vaut une vie.”)

 
„Semmit nem ér egy élet: és nem
ér semmi annyit, mint egy élet?”
Hős itélet!
De honnan mondva, vén vitézem?

 

 

 

Ars poetica

Művész! – a próbatét keménye:
lángeszed is helyén-e?

 

 

 

Egy koros, kóros csábásznak

Adtál neki olyan vacsorát,
hogy megnyalta azt a vicsori szád?

 

 

 

Egy régi vád új hangoztatójának

Oh, az a „Lant”!
s a mi „elefántcsonttornyunk”!
melyből „fennkölt rímeket” szórtunk,
„míg alant”
tombolt, igen, egekre köpvén
(s arcunkba) örvény-
dühét a – Törvény!

 

 

 

Egy hajnali, türelmetlen sárgarigónak

Többszöri kérdésére, vajon: Tű-tű, li-li, tin-lű?
Válaszom: Ekh, krcs, grmgrm. Szmrt.

 

 

 

Jós gratulál életműhöz

Mindez az én diadalmam, öcsém, Vas: láttam előre
 
ifjú kezedben, amit most ideadsz – öregen?
 
Szakma irígyli erőd,
 
nemzet ölel föl hű fiaként.

 

 

 

Interjú-helyesbítés B. B.-nak

Ellenségeim? Nincsenek! Csak – bővin –
félreértőim.

 

 

 

Egy hölgynek

Magadat adtad? „Teljes magadat”?
Lehettél fukarabb?

 

 

 

Kollonics-fiúknak

Ma: népietlenné.
Holnap: néptelenné?

 

 

 

Egy mégis-ellenségnek

Béltipró bosszút állok!
Írok egy remekművet.

 

 

 

Vígaszul X-nek

Nem ver le semmit semmi oly serény
harcban, mint fényt a fény!

 

 

 

Egy krematórium-kérőnek

Így jó. Porráválásunkat se bízni
az anyaföldre.

 

 

 

Változat

Így ni,
köszönd meg:
bízni
– s hívni! –
„jövőnket”
mégsem e földnek
kalmár
dögbogaraira kell már!

 

 

 

Ajánlat sírkőre

Élt bölcsen azontúl,
hogy bírta bolondul.

 

 

 

Még egy ajánlat

Voltak, akik legyulázták
Voltak, akik legyalázták

 

 

 

Egy hajdan nagy szellemnek

Így lesz zseni is
itt szenilis?

 

 

 

A fájdalom szerénységéről

„Csak egyszer, még csak egyszer nézne rám!”
 
ezt jajongta: ilyen szerény
volt elterülve (a még azután
negyven esztendőt élt) keresztanyám
 
kislánya tetemén.

 

 

 

A versírói ihletről

A fényes-szőrü szent állatot,
megsímogattam a tengert,
És? – Felkelt,
hátára vett, elvágtatott!

 

 

 

Egy „élő klasszikus”-hoz

 
„Szélkakas” ifjan jóra-rosszra…
nagy „viharjelző”, mondssza, most e
vénen-csikorgó kiállást mi hozta?
 
A rozsda.

 

 

 

Kortársaknak

gallicizmussal

 
 
Hátranézek
 
Nyögő bicegéstek
vén pajtások, ti, levert had,
meghat és – lám ideillik
a latin ős-szó: megindít
haladni figyelemmel mindig
 
a sírig.

 

 

 

Egy aggodalmaskodónak

El- és előtünve – karszti patakvíz –
futok alant is:
csak közelebb, ha távolabb!
Mert az győz, kit a mélység támogat.
El- s megvakultságtól se féltsék,
kit célra igy vezet sötétség.

 

 

 

Egy bohó hajadonnak

Olvad a hó, erdőn a fák körül
– szemed méltán örül –
ezer karikagyűrű kerekül.
Kezdi a csélcsap tavasz a világ-
ra szóló poligámiát.
Sietsz?
No mégse bárkihez!

 

 

 

Egy fölszólításra

Hogy mi álljon aranyban

egy híresség sírkövén.

 
Levetni, mit gőggel e földön
hordtam: a sátán-varrta öltöny
terhét, nem várva sírba-dőltöm!
Mindent, mi emberi, belőlem
magam én magamért kiöltem
s lettem kísértet már előbben
eleve gyűlölve s gyűlölten –
Így nyugszom itt most létbe-fáradt
 
sorsommal örök béke és
 
tökéletes elfeledés
oly mély csöndjében, mint az állat.

 

 

 

Egy kozmo-filozófnak

ad notam:

Kiment a ház az ablakon…

 
Félébren, virradatkor,
ki-kimegyek magamból.
 
Mint ablakán
az a vénasszony-lakta ház.
Ez kéne már: magány!
Bejövök. Kint se más:
csillag-űr. Kutyaugatás.

 

 

 

Egy ifjú történésznek

Hogy nincs helyed, mint jó magyarnak?
Majd odamarnak.

 

 

 

Egy „salvavi animam meam!”-mal kérkedőnek

S ha „megmentetted” is:
hova?! Hova viszed hamis
úton, záp lelkeddel a – bőröd?
Hogy Teremtődnél újra töltöd?
Lehell új lelket majd bele
megint a Sátán alfele!

 

 

 

Egy dölyfös elnökhöz

Fagyos-magas, jég-gőgös helyeden
vaj olvad fejeden?

 

 

 

Bilbaoba

Hasra, a sárba, előhad! Pocsolyába le, hátvéd!
 
Piszkít? Kicsodát? Nem a mi szennyünk.
 
Bele nyakig. Az annyi sár-ért
 
igazságért, a tisztaságért,
 
a Szeplőtlen Hölgyért verekszünk.

 

 

 

Egy méltatlanul mellőzött lírikusnak

„Most percemberkék…” – Most is még?! – Velük
 
ketyeg-locsog az Idő-óra. – Halld,
 
s te csak azt mondd, ha majd
 
korszaknyit üt!

 

 

 

Egy eufóriásnak

„Micsoda égi gyönyörűség!” – írtad –
„Szent színjátékok!” – Nem tragédiák?
 
Ahogy pirosan leveti magát
az a sok öngyilkos-haragú csillag!

 

 

 

Végítélet túlélőinek

Csillantgat lám a Nap
 
a topolyák
 
alatt
tenyérnyi pocsolyát –
Totyognak máris a kacsák,
futnak az ólból a libák.
Igyanak, lubickoljanak!
Szabad a tér, szabad
– ameddig világ a világ –
ami a vészből ittmaradt.

 

 

 

Egy államférfinak

Pap, politikus, költő. Képzelet és álomvilág nélkül leginkább még az utóbbi gyakorolhatja a mesterségét. A legérdesebb, legpusztább valóságból is gyárthat árut. Az előbbi kettő csak állandó ihletettségben űzheti kedvére – jó lelki egyensúlyban – az iparát.

 

 

 

Egy szociológusnak

Egy-egy társadalmi rend milliók érdeke, de leginkább csak százak lelki gondja. De ugyanaz a rend éppúgy lehet százak érdeke és milliók lelki gondja. Fogalmunk sincs róla, hogy hányan töltenek álmatlan éjszakát értünk. És hányan miattunk.

 

 

 

Egy urbánus velembelinek

Lám, ez is vigasztal.
Hogy te is öregszel.
Velem, vén paraszttal
egy sutra menekszel.

 

 

 

Ökumenikum

Sem pápista, de kálomista sem. Rom.
Kőhalom. Már csak szél nem kerüli.
 
Felekezeten kívüli.
Már Istené csak a falutlan templom.

 

 

 

Egy másik – döbröközi – falomladékra

Addig nyúlt föl, föl, föl! – hittel a tornya,
 
hogy véknya megszakadt,
 
bukott hanyatt
tarkóval Kapos-parti porba.
Mert a kő mindig kincset ére itt,
 
hordta hát, hordja
négy egyháznép a törmelékeit
présházba, istállóba, ólba.
Terjed – széledve is összefonódva –
 
békül egybe többféle hit.

 

 

 

Az első cinkére

A szamárszürke föld
tavalyi hajszála közé tolul
 
máris az új:
a balekhittel ujra üdezöld –
Az Erdélyi-vers óta „nyitnikék”
 
nevü széncinke sem okul,
reszel csak, nyitja egyre még
népies füttyel műhelyét.

 

 

 

Tanácsként

Miképp lent a fentről esett
víz, a folyékony
lel sziklák közt helyet:
nép, istenek
adta s ejtette nép
aképp
légy – simulékony? –
Nem! Tanulékony!

 

 

 

A könyörületről

Mert gyilkolt gyilkost is a gyilkos:
 
méltó zavar! Mártírjainkhoz
 
fellebbez minden irgalom,
 
ráng bárki hóhér fonalon.
 
Tágíts kötelet,
 
könyörület?

 

 

 

Szilveszterezés köszönetéül

Tolnába

 
Reggelre varjak pokla szállott.
Rongyolódott az éjszaka.
Hó váltotta meg a világot.
Nyikorgó dal kisért haza.

 

 

 

A múzsa gáncsa

„Égbe-nyúló magosan
állunk mi hegyi cserfők!”
zengik-e költők –?
Mi laposan!

 

 

 

Henri Poincaré sóhajával

Mi lett volna, mi lenne az emberiségből,
ha a mind-messzibb ég alatt
 
bámulni sose néz föl
 
ember – csillagokat?

 

 

 

Vitatársnak

Feszítsd a húrt. De majd ne rijj,
ha rád röppen az ijj
 
szava, a nyíl.

 

 

 

Ugyanannak

Gyerünk, feszüljön köztünk is a húr,
 
de hangszerül.
 
Ha végre
 
lesz erőd – pengetésre.

 

 

 

Egy szenvedő szerelmesnek

Az állatoknak nem boldogság a nemi egyesülés. Rettegve készülnek rá, szenvednek tőle, utána pedig – nézd a kutyákat, mit kell utána elviselniök. S az ájtatos kabócák!

Az ember az egyetlen igazán speciálisnak mondható species, amely úgy-ahogy már állati korszakában orvoslást keresett. Meglehet, hogy egész emberi útját – észlényi fejlődését – ennek köszönheti. Szemben az ítélettel, hogy fájdalommal szaporodjék s verejtéket törölve táplálkozzék.

 

 

 

Esti séta közben

A meghitt kertben táviratra távirat:
tarkán körém kerengve
percenként sürgönyöz:
az ősz
már-már fenyegetve:
„Mikorra, pontosan, a várt fogat?”

 

 

 

Egy száműzött katalán szociológusról

 
Idegen uralomban
mért ver a legdobogóbban
népek pulzusa? Mert megfeszítetten,
 
mint – hadszámra valóan
 
Spartakuszé a kereszten.
 
(– Égre kiáltva, itt a vég?
– Életerő jeleképp!)

 

 

 

Heidegger szellemének

A „Geworfenheit” egy pillanatáról

 
Réten hanyatt, mint tank-tiporta félhalott.
 
S fönt az a messzi nyüzsgő csillagfényözön!
 
Nyugalmat mért épp az adott,
 
az a magában tomboló közöny?

 

 

 

Dél-Franciaországból

Motto:

De gustibus non…

 
Lerágta csontokig a „bús húst”
 
e düledező
 
Notre-Dame-ról is a falánk idő.
Bámuld, halandó. Így élvezhető:
 
nem feledve gusztust!

 

 

 

Egy írói gardenpartyból

Angol, német, francia társaság
tart másodpercre vita-szünetet.
Egy fülemüle közbevág;
jótékonyan öblíti fülemet,
és agyamat. És hess, magány! A fák
lombrésén át csillagfény; pici érv
a világűrből. Nem mondja ki még,
csak hunyorgatja roppant igazát.

 

 

 

Az uppsalai várkertből

Hozva nyomomba egy ital nyarat,
 
hazai hűssel várt sátra alatt,
 
nem kérdezem, mióta
ez a ritka, északon nőtt diófa.

 

 

 

Árnyképnek

 
Fogatlan és körmötlen ordas,
 
mi okod még zihálva bújni,
 
hegyi barlangszájból tutúlni?
„Utolsó példány!” Csillapodhatsz.
„Küzdök, amíg!…” S mi vár, ha engedsz?
 
Megürült állatkerti ketrec.

 

 

 

Az „eljáró” időről

Igen, az idő eljár. Miként? Szimatolva?
Ebként netán? Keccsel emelve lábat,
hogy kapjon méltó névjegyet e század
 
megannyi büszke szobra?
Jár az idő s az ő műve is elvész –
Te tartósítod csak, jószemű nyelvész!

 

 

 

Egy vitatott szemléletű költőről

A Szerkesztő: Ifjan, igen!… Ám lett azután
zavaros-szintű
sovinisz… nó, nacionalista!
Az Idő: No-no: s ha épp ő ma is a tiszta,
 
a hithű,
 
a valóban egy-szintű
 
internacionalista?!

 

 

 

Utolsó gond

Megyek majd könnyezve Péter
jajával én is – nem miattam.
Miattad árva nép, szegény.
Megszolgáltam-e, mit szerény
konyhádban ehettem-ihattam?
Elárvulások, elárulások riadt
 
népe miképp is tudhatod, ki
 
volt hű fiad?
Az, aki – bár hideg ágyán – ha föl bir még zokogni,
 
téged sirat.

 

 

 

A predestináció gazdáinak

Képzeletem jóvoltából bennem lakik hát nevezetes énem minden eddig volt – s leendő? – lehetősége. Lázadó haddal kell küzdenem. A beláthatatlan Időnek lelki szemünkkel nagyon is látható terhelő tanúival s elégtételt követelő áldozataival. Micsoda család. Micsoda perpatvar a patrimónium körül! Atyánkfia a pacsirta, a sólyom. S a ruhatetű s kullancs miért nem az? Vállalom a béka ugró-izmait. Hangszálait miért kevésbé? Az idő síkján egyaránt ilyenek az örökölt s rendelt tartozékaim. Hogy előre szökjem. S hogy hírt adjak, mire vihetem. Ha nem tellne valamire szerény magamból is.

 

 

 

Egy szélfútta fehérneműre

Hatalmas női bugyogó
 
hajnali kapufán.
Győzelmi lobogó!
 
Hány harc után?

 

 

 

Egy halni készülő diktátornak

Aki utolsó kezevonásával is szabadsághősöket ölt

 
Nyugtalanít? Hogy mégsem a Szent Arc vár odaát, de
 
Guernica gyermekei, García Lorca szeme?
Nem vár semmi Amott. Küld innen ima: minekünk lett
 
ördögi kín veled is szívni közös levegőt.
Pusztulhatsz bátran mielőbb, ránk bízva a lelked:
 
nyitva az ablak már – rögtöni léghuzatért!
Maga az emberi faj nemtője pirul s födi arcát.
 
S fogja be orrát, míg szellemed el nem oszol.
 

Bécs, 1975. nov.

 

 

 

Egy kortársnak

Pedig csak föl-fölbotlasz még előttem.
 
Még hátad a látóhatárom.
Még meg se haltál s már beletörődtem,
 
e jaj-ra se méltó világon!
Oly mély közönyben, máris mintha földben:
 
hiányodat, e többlet-árvaságom
 
– és ez sujt le, e gyászom –
 
se bánom, édes egy barátom!

 

 

 

A Pére-Lachaise-ból

Hány zsúfoltan sorakozó
sír – mint csecsemőágy! Mennyi bohó
gyermek: vénen is kisded
sírt-rítt, ha itt jött a dodo!
 
Mekkora – végül is – meg-
 
csitult dedó!

 

 

 

A hit világáról

Mióta halottainkat a föld mélyébe eresztjük, azóta rögződhetett belénk, hogy egész életutunk lefelé vezet. Voltak népek, melyek elköltözöttjeiket fák, sziklák, errekészült tornyok tetején adták át az enyészetnek; férgek helyett a madaraknak. Ha ezt a szokást vettük volna át, úgy érzem, hogy világ- és életszemléletünk könnyedébb, kedélyünk derültebb lenne. Tán még nem késő. Próbáljunk meg minden utat. A transcendentia felé, odatúlra, a fenti túlakra? A Hitek és Vallások Iránytűjével? Ha krematóriumok kéménye abban a szerepben is nem idézi az emberiség egyik legrettentőbb bukását, tapogatózhatna az elme arrafelé is.

 

 

 

Egy vidám hírhozónak

„Nyájak! Havasok! Dalteli táj!
Bajokat, kínokat? Röntgen-sugár
 
fénye se lelne…”
 
Meg a sivár
 
szív. A vak elme.

 

 

 

48 emléke Cecén

Izgett, hajladozott a zsendülő
 
vetés, friss hittől zendülő!
 
Remélve jó kaszát.
Ta-ta-ta-ta- – pengette vasát
 
az őrült uraság.

 

 

 

Egy rossz kozmopolitának

Meglátni, ki hon-gyökerű e honban:
 
„Rövidlátó szempont!” Belátom.
De az, hogy ki áhít ki onnan
 
„ubi bene” helyre, túl
 
bár hét ködös határon:
 
az „esze-vak”-nak is szemébe szúr,
 
tudós barátom!

 

 

 

Egy hajdani Hölderlin-hívőnek

Nézd lent a várost. Ezt, hol a málnaszörp
s a gót torony éppúgy hamisítva s kérdd:
 
nem félnek? Fegyver már a borsó
 
is az ilyen szúvak-ette falra?
Mi itt valódi? És ki? Palánk mögött
húz hon- s világfihad kötelet s hajat.
 
Egy történelmi tüsszenet s már
 
dől is a díszlet anyaga rájuk.
Eh! Elvkufárok bolhapiaca! S te
költő?! – Csak egy őszt még! S olyan ihletet,
 
hogy ily fölépítményt a grundig
 
döntsön a dal jerichói kürtje!

 

 

 

Egy történetírónak

Készülő képét a festő hátra-hátra lépve ellenőrzi. Ilyesmit tanácsolnék neked is – történelmi távlatot – akár a tegnapi eseményt rajzolva. Én, a lírikus, beledobhatom magam az eseményekbe. Perspektiva nélkül téged egy perc alatt elnyel, megfullaszt közös anyagunk, az idő.

 

 

 

Különös mérkőzőknek

 
Ilyen remek swing-ekkel vernetek
 
ring-sarokba nemzetet
 
mért sikerül?
Mert – lesben – a bíró mögül.

 

 

 

Búsmagyaroknak

Vakszemeteken zord Mózes-szarvval
hadakozni hősleg – avarral? –
Fölhányni avas lombok halmát,
hogy „gaz fátumok” így mért is akarták?
S mért nem hozta meg semmi hajnal
szemünkre a látás hatalmát?
Dehogy szaladok olyan haddal,
hol előre csak a harag lát!

 

 

 

A végtelenbe

A végtelent nem tudjuk elképzelni. A térbeli határtalan – a tértelen – engem is rémülettel tölt el. Az időbelit – az időtlent úgy-ahogy még megközelítem. Itt – e téren – legalább szakaszolni tudok: periodizálni: az irodalomtörténészek szava szerint korokra osztani a fejlődést. Az alakuló emberi fajnak – hopp: az emberré alakuló őslénynek – egy-egy állomása lehetne a mérföldkő. Amikor hüllő ősünk kimászott a meleg mocsárból és uszonyait kúszásra alakítgatta, kettőből valamiféle lábat. Aztán ugyanazokból szárnyat. A giliszta emésztőszervének elejéből szájat. Hatalmas a távolság, amíg ez a száj elefánt-ormányt is fejlesztett, de ez az időmennyiség belefér az elmémbe. S hozzá mi minden! Mennyi játékot kinálva a képzeletnek, milyen szabad tereknek milyen föl- és visszaidézhető teremtményeit. A levegőben repülő hal máig akár lefényképezhető, de hova tűnt föltehető válfaja, a víz mélyén szárnyaló madár? Az isteni teremtés óráján nyilván csak egy pillanat, amíg a kígyó elhagyta a lábat, lemondott a szárnyról. De a költői szívbe fájdalmasan belenyilal a részvét, egy villanata az évbillióig tartó zuhanásnak, amíg a giliszta a porba rendeltetett. Vagy menekült? Vonaglásában, ahogy erre-arra veti magát, evezve szinte: ki ne látná meg: emlékezik még szárnyakra is. Akár mi.

 

 

 

Magyar építészet

Képeslap Debrecenből

 
Székesegyházat, donjont, barokk palotát,
 
futóhomokra? Sem vágy, sem ész
 
makkos álomként sem emelt.
A krisztustalan, lávaforró poron át
 
mégis kikelt
 
Földi, Fazekas, Vitéz
 
plánumára a kert –
 
csak égretört
 
a szikes szkíta föld…

 

 

 

Egy félénk jegyespárra

Szorongtatok egymástól eladdig, míg ma boldog
foglyok, majd egy ágyban szorongtok.

 

 

 

Egy „sorsproblémás”-nak

Fiatal tollad tündökölve szabdal
 
vén igazaddal.
Így tart erőléten manapság
gyakorló: gyakorlott szabadság.

 

 

 

A hóolvadásra

Napszámos-sorban hajlongva kapálják
kertem vén varjak. S vetik be. Mivel?
 
Fekete semmivel.
De bólogatva, hogy „kikel!”
s összenézve, „csak várni kell!”
Veteményüket be is boronálják.

 

 

 

Egy hű szélkakasnak

Romos ház, rozsdás szélkakas –
frissen csikorog, sír, zokog –
 
Milyen vigasz:
egyre dühödtebben forog! –
 
Ahogy a viharok.

 

 

 

Lelki tisztulóknak

Mint macska, elkaparva piszkát,
így készítsünk mi is hát
új helyzetet? „Korszerű tisztát?!”

 

 

 

Egy hajnali fensztermuzikról

Issza, vedeli harmad hete
a kiskert virágnépe a Napot.
Belevörösödve,
részegülve, úgy bömböl ég fele
hajnali énekkarként jó szagot
hetvenöt torok.

 

 

 

Távoli vitatársnak

Bűn jeleként fönn:
magasan lengett: intett –
 
de miért ön:
épp ön kapta le rögtön,
 
majd föl az inget?

 

 

 

Egy lélekvándorlás-hívőnek

 
Persze, hogy kutya lettem:
lerázni való zápor annyi vert, és
 
persze, hogy sertés:
vályúból annyit ettem!
És persze, hogy őz: lépni halkan.
 
És nyúl s – bekerítetten –
 
no persze, vadkan.

 

 

 

Egy ontológiai ankétra

„Reáliátok” kényszerzubbonyában
 
fetrengtek mindahányan,
 
tombolva, hogy tépjétek össze
mindazt, mi nem kötöz le.
Mindenkit, akit szívből bátran
magasba lendít az ész röpte.

 

 

 

Egy párisi havazásról

A ropogó hó-muzsikában
 
Pannoniába visz a lábam!
 
Ez már a ketrec!
Viszem minél tágabb helyekhez,
 
annál szükebb lesz!

 

 

 

Egy pöffeszkedő szerkesztőnek

Hű – önmagadhoz mind hívebb – lakáj,
 
más a lokál
 
s a szentély –
 
s a bordély!
Mert neked áll a bál,
csak nem hiszed, habár
 
tied ma az estély:
ten-tulajdonod lett a Kastély
 
s már sose eszmél
 
paraszt és proletár?

 

 

 

Pompeiból

Robbanó dél. Szunnyadtam. S most arany-
 
lánggal a nap-zuhany!
Ki a házból! Vakságba? Megriadt
 
árnyékom bent maradt.

 

 

 

Egy élményre

Katonazene harsog: vele halad a gyermek.
 
Szivében hegyi lég:
csúcsról a nemzet
– a mesék óriásaképp –
 
csak csúcsra lép.

 

 

 

Egy magát modernnek tartó nőnek

Egy szomjas agy, egy éh nemi szerv, biz ennyi
 
benned a nő. S no némi szív, sietni
 
orvosodhoz, ha búsulás ért
 
nagyiért, kis kutyádért.

 

 

 

Egy kétes nemzet-eszméltetőhöz

Vertem (arcon is egykor); térne magához! –
Küzdje le ősei – Muhi, Mohács! –
keservét.
Te is vered, s még
ma is: mit tétováz
megtérni a bús ősatyákhoz!

 

 

 

Az „itt valahol, ott valahol” idézőinek

Itt, ott, amott – de jajt se szöpögve,
se bút dünnyögve (rossz mámort böfögve)
 
lelik meg egymást, tükröződve
 
s úgy tündökölve okos orcák,
 
hogy ostyaként hitük megosztják;
 
itt, ott, amott foltokként össze
 
áll, vonzódik egybe egy ország.

 

 

 

Egy vigaszt kinálónak

Túl a reggeli szőr-irtáson
el-elnézem megárvult arcomat.
Nincs velem csak hű hiúságom,
 
s az öreges emlékezés:
 
tenyeremmel – anyai kéz
 
híján – az lappogat,
 
csitít, becéz.

 

 

 

A magyar nemtőnek

Hajigál féléve követ rád
edzve gyalázásodban nyelvét:
s Ikszünk máig se nyert még
 
tudós katedrát?

 

 

 

Civódó magyaroknak

Magatokat se sirassátok,
ha majd a csönd honába térek.
Mindannyiszor jelen!-t kiáltok,
 
ha összegyülve – összefértek.

 

 

 

A siker ártalmáról

Ha egyoldalúan hasznosítod az adottságaidat. A ló szemkápráztatóan használja a patáit. S ha azok is – valamikor – ujjak voltak? – nekem ez is eszembe ötlik. A majommód fákon szökdelő lovak!

 

 

 

Még egy bolond ötletről

Elképzelhető, hogy a madarak hátán eredendően mellső végtagok voltak. Addig forgatták, repülni vágyva – ahogy karjaikat a gyermekek –, amíg szárnyakká nem váltak.

 

 

 

Egy Ady-követőnek

Dehogy azért kell veszned itt,
mert nyögte a te nyelved is
az ő jaját: „magyar vagyok.”
Túlzás. Eszedbe juthatott.

 

 

 

Apokrif krónika

Mit gondolt Batu kán? Rábízva a megkaszabolt kun népre a béke, a jog rendbetevése körét?

 

 

 

Benevezés egy „Így írtok ti át” versenybe

Oly elme-láng bánt,
átírtam Bánk bánt,
Melindát, Endrét.
Átírom Imrét:
(Madáchot.)
Átszabom Árpád
művét, a Kárpát
völgyét, Mohácsot.
Hátra a nagy tét,
átírom Dantét,
Goethét (az Ős-Faustot!)
Míg ti alusztok,
míg Homér durmol:
dolgozom Darmol
sikere örvén
I. Gy. össz-oeuvré-n…

 

 

 

Egy tábort-váltó ítésznek

Egy kikötés. Töröld meg nyelvedet,
 
mielőtt itt nyalsz alfelet.

 

 

 

Különös fegyver

Nem a darázs edzett fullánkja enyém. Csak a méhé.
Féltenem önmagamat kell s nem akibe döfök.

 

 

 

Egy korai körtefának

Még virágot is? Nem elég,
 
hogy rügyed kikacsint?
Még gyümölcsöt is?! Mert hogy épp
 
megint: megint! –
átvészelted a téli kínt?

 

 

 

Egy tenyérjósnak

Sorsvonalak – vénülő tenyérben?
Versenypályán – gépkocsiutak!
 
Ne kanyarukat:
céljukat tárd elébem!

 

 

 

Végső búcsúként

Átmentem a tizedelésen! Ím
tizedeltetéseink köz-öröm
 
kisérte ezrein
és egyben vagyok. Köszönöm
hűségteket, életeim.
Elestünk lám és fölülünk –
Van még olyan is közülünk,
ki talpra-állni kész,
ha jő a kegyelemlövés.

 

 

 

Teendőkről

Egy öreg pasteur – Fülep

Lajos – emlékére

 
Óvni a falkát vadtól,
veremtől – akkor
az volt a kutya-gond. Ma:
ne bitangoljon
vetésbe, kertbe, csürbe,
házba a jég-vert csürhe…

 

 

 

Panaszfal előtt

Kopogok, jeleket, jelekért! Odatúl konokul
 
hallgat az Úr!
Tovább! Halálig. Szóra bírlak,
panaszfalam, papírlap!

 

 

 

Vincellérek nyelvén

Addig élj vele, amíg új:
friss az igazad, addig szólalj –
nem bor az, nem nemes szeszt forral: –
„megaljasul”.

 

 

 

Nápolyból

Proli házak között száradó büszke rongyok
(pólyák, bugyik, folton-folt szoknyák)
vitorláin repülsz előre, szülni boldog,
 
föltarthatatlan Olaszország!

 

 

 

Magas zengésként

Fogcsikorgással szolga-ének
köröttem és korbácsütések
rám is, hogy: „Te is!” Hallgatok.
Míg néma leszek, szörnyű évek:
 
addig a hangotok!

 

 

 

Egy esti szélvészre

Vihar lúdtolla,
kifutó vitorla
vicsori habokra –
Írhatnék csak egyszer
én, így dacolva,
ilyen Balatonra!

 

 

 

Egy dramaturgnak

Cz. J.-nek

 
Ki kell pihennem –: gyors vad utazás
volt megírnom ezt a színdarabot,
lelkem mélyéből! Annyi láz
gyötört: gyógyulni akarok!
Túl messze jártam!
Dzsungel-éjfélű magányban.
Ki kell pihennem: ki vagyok.

 

 

 

Őszi pihenőből

Addig lassítok – végre is megállok
csúszós, meredek, őszi útfelen.
Tépek, föltűzök valami virágot.
Csak azért, mert olyan színtelen,
oly fázva várt ott –
 
eleve olyan árva már, hogy
 
nevét sem ismerem.

 

 

 

Egy hajdani bálkirálynőnek

Volt látványnak is vér-szökdeltető
százfelé hajló, nyiló tagú törzsed.
 
Lett összecsukott legyező.
 
És – hova vittek?

 

 

 

Nizzából

Tenger: fölötte narancs-termő hegyvidék.
 
Terrasz. A szalmaszálon át
 
magának a földnek édes szivét
 
szopja a tájrajongó társaság,
és közben egy-egy pillantáson át
 
egymás fanyar legbensejét,
 
vágy-keser mosolyát.

 

 

 

Hittérítő buzgalomban

Bújj át én ellenségeimbe!
 
Semmisítsd meg benne Magadat,
Törj át szivemből mind e szörnyű szivbe!
 
ha győzni akarsz: igazat
 
kiáltó Isten, Istenem!
 
Békét nekem!

 

 

 

Egy szolgálatkész tóról

Nagyon jól tudom, hogy nem tenger, bár locsog ilyet ő is. Mert hisz kézbevehető, tenyérből tenyérbe – akár a búza – átönthető. Némi alkonyattal már térdre is ültethető. – Szóra bírható, anyanyelvünkön; azaz máris csak azon.

Kora reggel ő maga lépdel föl a kert meredek grádicsain. Megfésülködve, most már saruban is.

Illemtudásból nem céloz rá – egy mosollyal sem –, miért vált ki: surrant el szinte a hatalmas, hangos, világbirtokló családból, ahonnan néha idáig elhallik az óceánnagybácsik mennydörgő káromkodása, bősz hajórecsegtetése, a fjordok kamasz asztalcsapkodása. No meg hát a kereskedelmi bankettek pohárcsengései, a győztes flották díszlövései, az eget-ostromló himnuszok.

Itt van, ezt választotta, tudja a dolgát.

A ház mögé kerül. Elmossa az álom ételmaradékos evőeszközeit, a szennyes edényt, mindazt, amit az itteni tájnyelv együttesen csetresnek, a délkeleti parton csetresznek nevez.

 

 

 

Ásatás közben

„…minden sírhalomban mindig

meglelhető a mongol tetűtojás.”

Charles Olson

 
Együtt pusztulunk. Egyre megy,
kit raktak felül, kit alul.
Nem nézik a szorgos évezredek,
ki volt utoljára az úr:
te-e, ki szívtad véremet,
én-e, ki végig tűrtelek?
Ő-e, ki holt porunkba túr –
Elmereng szemetünk felett.

 

 

 

Kézbesíthetetlen

Szemérmes szégyennel tele,
hogy így ment itt is végbe minden,
félrefordult az akasztott feje –
S a tied, Isten?

 

 

 

A történelem hangjáról

 
Tovább! Tovább? Egyikünk elesett!
 
Csak beállás volt, sohasem kiállás.
 
Feküdtem én is. Hogy kié a seb?
Éj volt és csönd: mint Petőfi mögött (s felett)
 
kozák-ló-zihálás.

 

 

 

Kaland után

Bezúdult fél órára az öregség
minden tagomba. Letepert. S kiment.
Fekszem, undorral idebent.
Ocsmány szeretkezés volt. Mit szeretnék?
 
Kirugni minden idegent!

 

 

 

Egy nemes hazughoz

Csinálj legendát hát! Segíts
(ha már Jövendőt nem lehet):
 
Múltat teremteni.
Ráriad talán Isten is,
hol kéne újra kezdeni
(kinek-kinek Sorsot s Itéletet).

 

 

 

Folytonosan Ibériába

Egy húron, egy ujjal

 
Lám attól is: szennyet ki szór rád,
 
tisztul az orcád,
 
kis ország!
*
Emel még tündöklőbb magosba:
hogy még mélyebbre ki taposna.
*
Maga a szobrász
 
gyanútlanul
 
mintáz: formáz,
mígnem – mint ki parázsba nyúl –
 
kapkod, sziszeg –
 
Erinniszek,
(bosszuló Múzsák)
égetik ujját.
*
Van lám, amikor
a lator
Krisztust igazol
*
 
Beszél fönnen helyetted, néma
nép, az is, ha a pribék
 
harsogva köpné szitkát
 
még a
szádba is – bár jajdulásra nyitnád!
*
Vagyok vitázva veletek
eleve győztes feletek.
 
Úgy felelek,
 
hogy nem felelhetek.
*
Váltja dicsfénnyé bárki átka mocskát
 
a mártíromság.

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]