Megalázatlan

Csapkod őslény-bőgésü szél. De fák
nem hajlanak. Egy ág se hajlik.
Maga ura lett a világ.
Mi hallik
dal ki madárból, vinnyogás kutyából?
Száguld szél, de levél, füszál,
egy füstfonál nem lebben.
Száll év, évezred, de kopár
szivemben
a kezdet s vég léghuzama kereng csak.
Szaggat szabad zsarnokként, bőg, tipor
– mi is? Ítél fönt s lent, de – rajtam?
Őrzi jól pecsétlő mosoly
hű ajkam
végső jogát: hogy szembeköpjelek, Szörny.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]