A budavári torzókra

Így orrtalanul, ajaktalanul:
szépnek úgy tudd látni őket – hallani!
Így beszélnek hatalmasan.
Így – feje nélkül a fejedelem,
letört keblei csonkjával a Szűz,
így kardja s karja nélkül a vezér:
így magyarázzák kórusban a te
anyanyelvedet, a kimondhatatlant,
így, e szemét-gödörből kikerülve
így, Művészet, a te ős szólamaidat, itt,
európai fényben, ekként
harsányan, szemkápráztatásban!
Egy kis maradék trágya s pata-nyom
még csak emelné hatásukat, azt a
bizonyos, mesteri villanyütést:
az értéknek azt a kisugárzását,
azt a legvégső immanenciát, amely
valóban tán isteni rész gyanánt
egyenest a hátgerincbe nyilal, kiáltva
rejtelmes ráadásként:
nincs kibúvás, vállald te is!
Légy több annál, ami lehettél!
Mert két felől folyik a munka: innen
mi, a vésősök, kalapácsosok, amonnan
ő, a hires díszt-szaggató,
a csontváz-kedvelő, a puritán Képromboló.
Ringass, női térd, csak egy anya-ölnyi
jövőt: itt ez marad belőled,
vigaszul, hogy tovább!
Repülj ki, kard, megvonni a Határt:
a szétzúzott marok mered csak,
például ezt kövesd!
Harc folyik és gyakorlat.
A küzdelem maga a győzelem.
Ha lent maradsz is, törmelékben, századokra!
 

1974. VI.

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]