Búcsú a testrészektől

Szív, agy, tüdő, szem – mit akartok
az összetartó kötelet
tépdesve? Szöknötök lehet,
azt hiszitek? Mert hogy a bajt
az okozza, mi összetart?
Kiméljétek az öreget!
S te fog, te fül, s ti mind, vén
cselédeim, kiket anyám,
apám örökített reám –:
ily sebesen mért futnotok
oda, hova eltántorog
a gazda is holnapután?
Jó úgy volt, együtt! Ami zsákmányt
adott a föld elejteni:
egy falka fürge ebei
keritettük, habzsolva lányt,
országot, tengert, tudományt –
Be égi volt az – emberi!
Így voltunk urak e világon!
S most mik leszünk külön-külön?
Ősz jő. Koldulgat gyom-tűzön
meleget a meredt kenyér.
És jő s didergeti tél
a lelket is egy tar mezőn.
Tenger, jeges jő, s fagyos ujjak,
úgy merülve, hogy ki-kinyulnak.
Eredj, szemem, eredj, fülem s ti
főcinkosok, ajkam, inyem.
Hideg sötét! Szakad, igen:
magamra hagy mind a kötés.
Oh csak te tarthasd, vaksi kéz
a hű kezet s csak az legyen
velem itt – ősi-melegen
sütő Nap üres egemen!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]