Hű tükör

 

 

 

 

Ágyúzó idő

 
A Duna túlpartján az autók tetején s üvegén
megtörik, visszalövel vörösen ideátra
 
ágyúk torkolati tüzeként
ferde sugárban az esti, de még üde fény.
 
Ezt hagyta a háború hátra.
 
Akkor is, itt is, ezen a helyen
álltunk. Romban a fél ház már. De a balkon
tartott még valahogy. Forrt, villámolt a világ odalenn:
ránk a halál s a remény sivitolt vegyesen,
 
ha szóltak az ágyúk a parton.
 
Most az idő: ugyanúgy! Villognak ránk a napok
gyilkosan és gyönyörűn. Valamennyi ajándék-
s – bombacsomag. Biztat. S lám vele jő, amitől meginog
végleg a ház. De ma még – örömünkre ragyog
 
az alkony s ez a balkon is áll még.
(…S ott a Sikon az a félroncs Őrtorony!… És az örök
Hang – ügető lovasé? – valahonnan a Lápból: azért se!
Voltak, akik – kéz-kézbe – barátném, sortűz előtt
dallal mámorosodtak – nem hajtani főt:
 
nézni fölénnyel a vészbe.)
 
Tíz év még – s ha ezer? – s úgy szétlövi nyomtalanul
emlékünket is ámitó lövedékeivel ez az ostrom,
hogy – mi marad? A csodából! Mely örökös vigaszul
itt kelt – emberi kézből! Szent cél – két dobogó szivből! S úgy tovamúl
 
mint a Dunában a fények a fodron!

 

 

 

Itt az évszak

Az évszak eljött.
Itt van, hogy eldobjuk az utakat.
A gyeplőt oda a lovak nyakába.
A horgászbotot, a siető folyónak;
a szélnek a Szűz cérnaszálait,
a fonalat, mely tán még Ariadné
kezét dicsérte –
Az évszak eljött,
hogy mégse bontsuk föl a levelet;
a szólni kész, a tartalmas mosolyt;
csönghet a telefon, a kapu-csengő,
nem oltjuk el a lámpát,
mert föl se gyujtjuk.
Itt van,
hogy meggondoljuk,
hogy minek meggondolni is,
hogy nem is jut eszünkbe
fölvenni bármi kantárt,
horgászbotot, telefonkagylót,
bármi kötelet a kijutásra,
hágcsót, mentőövet, női kezet;
bár itt az emlék a tenyérben,
itt a szabadság a tenyérben,
itt a boldogság a tenyérben,
a parola-szomj, a győzelem előlege;
de itt az évszak.
Eljött. Az Eljövendő.
Beszélni sincs mit.
Beszéljen ő, ha van mit.

 

 

 

Hű tükör

Dalszöveg
Megsimogattam arcod.
Legyen tenyerem tükröd.
Lehet sokat kell türnöd,
sok ránc-hozó kudarcot.
Arcod bőrével nézzed:
épen él ifjú képed
és szebben, egyre szebben
szótartó tenyeremben.

 

 

 

Ki nem fogyó mosollyal

Odadobta előbb a körmeit,
fogát, fülét s még az imént is
épp oly hibátlan kebleit a tűzbe,
a petroleum-bűzzel lobogóba
vagy kénkövesbe,
odadobta, oda
a fogamzás, a vajudás
lepedőinek parázs-tüzébe,
füstjébe, hamujába,
oda,
ez a tegnap még uszoda-pezsditően karcsú lány,
oda aztán a szem hajnal-egét,
oda a ruhán át is mozgásmüvészű hasat,
bár tudta, hogy csak így lehet felezni,
tűzzel tüzet,
oda vetette, veti tovább
az átfogásra hajlékonyult derekat,
oda a kisded-karba gömbölyült nyakat,
a nyíló-hunyó gödröcskét a két
orcán a szinte pillantást lövelőt,
a hajat, térdet, ölet, szemöldököt,
ki nem fogyó mosollyal
tudva egyenest az irányt.
Tüzet tüzért.

 

 

 

Megköszönni

Még férfi-mód (még mielőtt
ég más képet nem ölt),
hű Nap hitves-tenyereit,
hű Föld bölcső-ringásait, amig
csont meg nem töretik,
szem s nyelv ki nem szaggattatik.

 

 

 

Egy házaspár sírfölirata

1
A nő, aki szenvedő gyermekeket istápolt egy életen át
Gyere ki, gyere ki, gyere ki,
 
ez a házad ideki.
Gyere ki, gyere ki, gyere már,
 
ha van Isten, ide vár.
Gyere ki, gyere ki, gyere ki,
 
minket is megmenteni.
Gyere ki, gyere ki, gyere föl
 
Mindenünk a Semmiből!
2
A férfi, aki eszményeket vélt védeni egy életen át
Jó volna hinni persze: itt
őt fedi por, nem verseit,
 
nem elveit,
s fölszáll, ha zeng a Harsona
e sírból bár egy halk sora!

 

 

 

Kézben a jövő

Az volt, igen, az én korom, a néhány
pillanat, midőn ligetnyi lehántolt
fenyőfa rohant a vizen, fehér
vásznasan be-beszíva dagadóra
a szél dühét, midőn
szálerdőnyi recsegő szálfaderék közt
lett nekünk is egy karmozdulatomra
gyeplős lovunk a föl-föllendülő ladik!
Az volt a remény s a bizodalom
kora és helye. Te elől az orrban
kisdededdel, én meg
kezemben a ruddal s kötéllel
szembe veletek felelősen
vállalva legalább egy percre biztosan
a rám bízott jövőt.

 

 

 

Virágszál, virágszál után…

Virágszál, virágszál után – hányadik is az ott?
Gyüjtsd kezedbe a sötétlő égből sorra kigyúló csillagot,
 
kőasztalomnál némán megülő!
Negyven év!
Negyven év! Megállt – mert mit hozhat még? – az idő!
És mit nyujthatok én?
És mit nyujthatok én? Tündöklő jutalom
gyűljön öledbe abból is, ahogy
pisla lámpáival a csönd-sima tavon
a keszthelyi hajó álmosan eldohog.
Mit vitt el az élet? S még mit vihet?
 
És ha volna ez itt oly Robinson-sziget,
hova mentő hajó már soha, de soha nem jöhet,
s ha se iránytű nincs, se csillagok közt jós-szöveg:
mi baj?
mi baj? Amig kezembe vont kezeden át szived:
minden volt s lesz világ rejtelmes morse-leadója,
mondd, te tudod, milyen béke közeledtét kopogja?!

 

 

 

Mint a vak s mint a pap

És voltak kigyózó fölvonulások
csattogó diszlépést lökve ki, hogy: teret!
majd reszketeg tenyért nyujtva, hogy: kenyeret…
és dobd be ezt a levelet –
Vonultam én is egymagamban teljes
diadalmenet, gyászmenet –
 
Mindebből végre: félre. Eljött
a lebotorkálás kora
még hozzá olyan asszonnyal mögöttem,
aki bízik, mert gyermeket szült ifjan és
most végeznivalót hisz, telhetetlenül: örökre!
Csak a lépésre vigyázni. A mindig épp következőre.
A mécs az ilyen szélfúvásban hasztalan.
A kő világít. Lesz hó is talán.
Tájékoztat a kutyaugatás is.
Egy messzi gépkocsiduda.
De legjobban az ujjak ki-bejáró
csigaszarv-munkája az arc előtt.
Kinyujtott kézzel, mint a vak.
Kinyujtott kézzel, mint a pap.

 

 

 

Három költői katona-levél a kedveshez

1
Bálint Esztergomból Céliához
Elhagytalak, hogy elérhesselek:
karomba kapjalak!
Gyehenna-küldte had
ágyú füstjében látok szent Jelet,
háttal neked ekképp törve feléd
köszöntöm egyre közelébb,
üdvösségem hívó jelét:
megváltó angyal-arcodat.
2
Miklós Eszékről Violához
Harcolunk, fagyban. Őrjöngéseitől
télnek és szélnek lett egyik felől
markomban kardom egyre merevebb,
másik felől
– hű kezed folyton melegebb!
Mert fölöttem két Múzsa tündököl:
– ne feledd! –
az Istenanya s az Emlékezet!
3
Sándor Segesvár alól Júliának
Gyönyörű völgyben fut kocsim. Vidám
szemem szép csúcsról még szebb csúcsra száll:
csicsergő fecskepár
ott rakunk fészket
– szabadon röpködni szabad hazám
fölött – csillag-pár – tevéled –
ott, ott eresze alatt a nagy égnek,
a biztos diadal után!

 

 

 

Búcsú a testrészektől

Szív, agy, tüdő, szem – mit akartok
az összetartó kötelet
tépdesve? Szöknötök lehet,
azt hiszitek? Mert hogy a bajt
az okozza, mi összetart?
Kiméljétek az öreget!
S te fog, te fül, s ti mind, vén
cselédeim, kiket anyám,
apám örökített reám –:
ily sebesen mért futnotok
oda, hova eltántorog
a gazda is holnapután?
Jó úgy volt, együtt! Ami zsákmányt
adott a föld elejteni:
egy falka fürge ebei
keritettük, habzsolva lányt,
országot, tengert, tudományt –
Be égi volt az – emberi!
Így voltunk urak e világon!
S most mik leszünk külön-külön?
Ősz jő. Koldulgat gyom-tűzön
meleget a meredt kenyér.
És jő s didergeti tél
a lelket is egy tar mezőn.
Tenger, jeges jő, s fagyos ujjak,
úgy merülve, hogy ki-kinyulnak.
Eredj, szemem, eredj, fülem s ti
főcinkosok, ajkam, inyem.
Hideg sötét! Szakad, igen:
magamra hagy mind a kötés.
Oh csak te tarthasd, vaksi kéz
a hű kezet s csak az legyen
velem itt – ősi-melegen
sütő Nap üres egemen!

 

 

 

Rendcsinálás előtt

 
Hogy él két karomban az űr,
ahonnan hiányzol;
 
hogy lüktet veled, áthevül,
milyen közeli a távol!
 
Egymagamban mit tehetek
ezzel az űrrel, mit tehetnék?
 
Ez a te legszükebb helyed
s maga a világvégtelenség.
 
Sötét viz partján ballagok
micsoda fénnyel telitetten;
 
lét-társaid, a csillagok
itt keringnek a szerveimben.
 
Vak vagyok s királyi ura
minden fölfogható világnak.
 
Enyém vagy s e paranoia
 
azt kéri, hogy most vagy soha
égen-földön rendet csináljak.

 

 

 

Ápoló halál

Oson messze a tó szintjén a szél
az ősz merénylő fegyvereivel már.
Setteng közel lábujjhegy-halk veszély.
A lomb is csupa sst-sst: hajcsi – kumjál!
Feküdni kell nappal is. A vigasz,
hogy ittkünn, hol szín, szó, szag – élet! – árad.
(Szórakozik a lekötött Utas,
útján, no mondd csak, milyen Ithakának.)
Szolgálni jön, ami csak fölkeres,
előbb a Nap, majd a Hold – mind a csillag!
Lett ő is lám beteg-ügyeletes
egy szöllőtőm: kész-édes fürtöt ingat.
Illemtudóan tesz-vesz a halál
hatalmas szobámban, ami a Föld lett.
Bölcső-békévé csitul zaj, viszály.
Ölbeli már hóhért is meggügyögtet.

 

 

 

Szüret-búcsúztató

Közel megint november, ázik,
ami még villog, a levél.
Szürkület van alkonyodásig
s mélységes – csillagtalan – éj.
Átjön ismét a füst-, a szénszag
a vonatzajjal a tavon.
Szétszed mindent a komoly évszak
és ugyanakkor összevon.
És van dal is még! Némely árva
madár hol itt, hol ott kiált
visszhangra várva: kalitkája
a végtelenülő világ.
Gazdag szüret volt. Ujra: „tőgyként
csüngtek a fürtök”! Reszketeg
állnak sárban a kifejt tőkék,
ridegbe hagyott tehenek.
Emlékszel? Régvolt évek őszén,
ha lomb lehullt, táj kopaszult:
hogy kitünt minden hegyi ösvény!
Mily messze nyilt és nyúlt az út!
Mennyit éltem! S mi vár ma még itt?
No, út meg út. De hova visz?
Élnék akár százezer évig,
kalitka lenne csak az is.
Fölnyúlni, hány arany gyümölcsre
hívtad rég, csillag-lombozat,
e kezet, mely – hogy föl ne döntse –
vaksin pohár iránt matat.
Örök a fény a gomolyon túl,
uralmadon túl, közel éj? –
No, egy kortyot még, bucsuzóul,
az Ittmaradónak: ne félj!

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]