Bíráló önbíráló

Savonarola dörgi
Hogy minden rosszat bennem megtagadjak:
 
mire várni, hogy sirba haljak?
Halok előbb meg! – darabokban
 
ölve, mi bennem rontó bűn, ősi rossz van.
Az önítélés ércolvasztó lángján
megtagadott bűneimért, egyenként
gyüjtvén fejemre szentként eleven szént,
égjek oly tiszta bíróvá e máglyán,
hogy mind, akik ily bírát nem akartok:
 
rettegjétek, kik itt lent csak örömre törtök!
Teljhatalmi birátok lesz az ördög
zord önkinzástól én, lágyszivű zsarnok,
mindnyájatokat, sorra, hála-várva,
ezért vetlek ég-nyitó földi lángba!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]