Igényes hóhér

 
Ifjúkoromban a halál is ifju volt.
Torokgyík, vérbaj, ragályok, praecox dementiák:
 
kockázat kora volt az ifjuság –
S a háborúk! Akkor az is csak ifjakat tarolt.
Az öregek: Hova is lettek? Valahol láthatatlanul
 
rend-tudva tüntek el: jó, ha jött gyász-üzenet.
S most ők tolongnak, most ők küzdenek.
 
Rikong, ki győzi s rikácsol, ki hull.
 
Oh forradalmi ifjúság! Tüzet
 
– körülményesen – szivarra szítok.
Szent szó-fáklyák!? Szójáték. Rímbe tört szitok.
 
Oh, csapdátok, Dugonics-fiuk! Jeanne d’Arc szivű szüzek!
 
Válogató halál! Megvallod egyszer, mily ügyet
 
védve kellett, mily nyomorú titok
 
parancsára kardodba bukniok?
 
Sürgetve – hévvel! – földi vesztüket!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]