Lőtt lábú madár

Sütő Andrásnak

 
Énekelni – leszállhatatlanul.
 
Békehírt ararátlanul.
Korholva konokan a lenti vidék
 
vén süketeit s a fönti ég
süket – azt a süket vén istenét! – Míg hullnak
 
csöppek – „megannyi csillag”?
 
„Pecsét”?
Mert lehet szóló száj végül a seb?
S a hang attól is csak értelmesebb,
ha mindenek fölött s mindenek ellen?
 
Mert régtől fogva hősi, szép
 
e küzdelemben
 
az lett lehető, ami lehetetlen?
 
Erre gondolj: A kép
 
a legcáfolhatatlanabb beszéd.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]