Ami a palackból még kitelt

 

 

 

 

Nyilatkozások

Szeretem a dómokat – mint a hajdani kölni dómot is –,
amelyeknek
egyik tornyát már nem építették föl;
nem azért, mert a pénz hiányzott.
Féltérden áll a hit, de még
küzködik talpra állni.
Isten szava ott szólal hallhatón, még
könyörögve és rémült biztatással.
Terveim voltak veletek. („Terveink!”)
Az a földobott félkar – vizbefúlóé – embertörténelmileg is: letört remény.
Hálafohászból kín-üvöltés, már idelentről.
Szeretem voltaképp a hidat is, amelynek
utolsó pillérjéről kőboltozat már nem ível
oda túlra! – közben másfelé fordulván az út.
Értők szemében szebb a szobor is, emberibb, ha
némely tagját az idő – megfelelően – leharapta s megette.
Zord küzdelemnek áldoz a márvány-torzók kultusza.
Ki nem szeretné, aki csak életet kapott,
kimondani, ki ám! amit kimondani,
ha belepusztulna is, képtelen –?
Legbeszédesebben akkor beszél
a költő is, amidőn épp csak dadog már,
de így a pap is, a szerelmes,
a bíró, a vádlott, a tudós, a… ti, mind, a holnap
faggatói, megvallatói… Kudarcaikkal
nyilatkozik az ismeretlen, legbiztatóbban.

 

 

 

Bergerac főtere, mint hű kutya

J. Follain emlékének

 
Bizsergő tenyerem egy kósza eb fejére
s térdütögetésre: no jöjj ide –
Ide, ide, Bergerac főtere.
Bár egyszer láttalak csak.
Meg-meghajolva csalogatlak
lapulni lábam elé, no gyere,
no settengj csak felém tovább
Bergerac város koraesti főtere,
(– vendéglő, tölgyfa-magas fügefák –)
farkcsóválva hozva, apport-ként
Jean (s Yvette?) halhatatlan mosolyát –:
magamban nyelem itt a bort
Keszthely főterén, meg a port.

 

 

 

Homokpart

Nem voltunk tengeri nép s így a magyar nyelvből hiányzik egy szó. A hajótörés után a hajóról partra sodródott holmik – tehát nem a hajó roncsainak – a neve. A szobácska túlzsúfolt és minden bútordarabja egy lezajlott háborút idéz. Az ezüstrámás szalon-tükrön egy karcolás sincs. Alatta a Bauhaus nikkelcsöves karosszékén sem. A kis olasz reneszánsz asztal éppúgy ép, mint rajta a villanyvasaló, a Zsolnay-zománcú hatalmas hamutartó és az ólomberakásos karikásostor. A főbérlőnő, akinek gondtalanul vadvörösre húzott ajkai fölött már a bajuszka is őszül, félméteres szipkából füstölve egymásbakeverülten vár – ha megfeledkezik magáról – hírt nyugatról Montevideoban élő leányától, Voronyezsnél nyugvó férjétől és ültében a végtelent érzékeli, valahányszor – éjfél felé – a társlakók moraja elcsitul s csak a radiátor sziszeg, békebelien.

 

 

 

Keserű pohár

Egy breton sziklaparton
Gördít a tenger eléd odalent ugy habot:
 
számlálhatod…
 
s elteheted,
csak lelj magadban kincs-őrző helyet.
Dél! szór napfényt ott a Brest-i (?) világitó torony.
 
De épp oly villogón,
 
(hogy szinte ég)
szikrázik itt a szódás calvados-ban a jég…
Kifogyhatatlan egy vagy, keserű Óceán!
 
S te, sós Idő! De lám
 
így percre hogy
édesül (ihatóvá!) minden kényszerű korty.
Darabban nékem azt már, ami jő! Az Egész:
 
a Kész: fojt, zár, nyom, és
 
vigasz, ha jön:
csillogva, cseppben így jön, ezer parány öröm.
Gördítsd a könnyülést így, pezsegve, Láthatár!
 
Jelent, jelent nekem: percet! Ha már
 
koccintást ő kinál
– de mivel is tele (ha nem üresen)? –
 
a Végtelen. Az atyai pohár!

 

 

 

A mama hangja

Lakástűzként lobognak ki a függönyök
 
az utcára a léghuzattól és
„Csukd be az ajtót, bejön megint a tücsök!”
 
hallja ott kint a fiú só-nehéz
köpenyében s egyszerre ott, a ház előtt
 
nyolc év lepörög! –: hazajött
a hirtelen kődobásnyi távol,
 
(a faluvéggel szinte összenőtt)
 
Szibériából.

 

 

 

Szabadság, egyenlőség, stb.

Mivel nemcsak agyunkban vannak gócai emlékezőképességünknek, hanem talpunkon, gyomrunkban, fülünkben és szemünkben is, magamban hordom azt az időt, amikor a Váci utca épp úgy börtönfolyosó volt, akár a Bd Sebastopol, lévén minden kirakat cella-ablak (minél dúsabb és fényesebb, annál szűkebb és pókhálósabb), és minden járókelő foglár, pusztán azért, mert vásárló lehetőségemmel egy icike-picike kis üzletbe se léphettem be. Esztendők teltek, míg gazdagodásom megismertetett a szabadság tág izomzatával, míg minden emlékezetre képes tagomon az egyenlőségnek olyanfajta szárnyacskái nőttek és fejlődtek, mint a verébfészek fiókáin. Oh krisztusi felebaráti testvériség, lehettek próbarepüléseim a te légteredbe is.

 

 

 

Féltett kincs

Persze hogy gyanakodhattok lehallgatóra az én tekintetemben is. Kovácsné szemérmesen takargatott műfogsorában. De kit érdekelnek ma már – a „titkok”? Szegényeim! Világos, hogy vesétekbe lehet látni az én korszerüsített dobhártyámmal. Az elnök szekréciós allergiájával, a hóhér libidójával. Voilà! Nincs rejtekhely. Mi haszna is volna? Ha legféltettebb Harpagon kincsünk ott van a nyiltan kinyújtott tenyerünkben, illetve az atyafian vidéki parolában, a világ világossága pedig a haza csörtető óvodások orra hegyének villanykapcsoló gombjában.

 

 

 

Levél Bilbaoba

 

Irrintzia, eskualdinák!

(Haj, rája, haj, baszk-földiek)

 
Köszönöm, hogy bezártál napokra,
ebbe a könyvedbe, barátom.
Megmosakodtam.
Megtaláltam a kenyeret, a sót,
a bort. A takarókat.
Jót aludtam. Jó volt az ébredés.
A reggeli az asszonnyal, gyermekekkel,
a hüségesen itt várakozókkal.
A két kutyával.
Elbeszélgettem a hajófütővel,
kikérdezgettem én is
a volt medvevadászt,
miközben bejártuk az apró konyhakertet,
az elaggott gyümölcsöst, helyretéve
egy veszélyes – hanyattfekvő – gereblyét,
lemetszve egy-egy fattyuhajtást.
Most itt ülök a kedvelt borozóban,
a Roland-kardja hegycsúcs fele utján,
a baszk – az eskuald! – csempészek közt a lugasban,
elnézve lent az ősi tájat,
az Özvegyi Könny tó partján a tömzsi
templom-őrizte falka házacskát, ahol
egészséggel – de hányadszorta is? –
immár két teljes napja megszülettem.
S tudom, hogyan halok meg
hüségesen, értelmesen.

 

 

 

Már miért is?

 

1

Már miért is épp téged követne az az ember? És ha megtudná is rólad? Oh bár megtudhatná! Ő, vagy bárki! Azt? Igen! Meg azt, meg amazt. Ha kiderülne?! Ha végére járhatna, hogy mi végett? Azaz: mi végből? S mi eredetből. Oh, ha kiderülhetne, egyáltalán! Bármi! S eljuthatna végre a te füledbe is! Az enyémbe. Ha lehetnének még előtted vagy mögötted nyomoknak, lenti vagy fönti nyomodnak követői – mert ki foghat még manapság régi szitával zenét?

 

2

Nekik legalább még van irányuk, keresnivalójuk, céljuk a hagyományos görbe bottal, keménykalappal, forráskutató pálcával, ebszimattal, aknakereső mágnessel, elfogatási végzéssel gumitalpon settengve, vagy dilizsánszon, küllőtlen kerekű réztaligán, teveháton kocogva, igaz, hogy harapófogóval és szigonnyal is, de – kevés az is, kevés. Amikor már a halak is legotthonosabban az égi vizekben kergetőznek. S a föld belsejében csicseregnek a legdalosabb madarak. Persze, minden percben ránkszakadhat az emelet, de nemcsak ránk, rájuk is! Ám attól se a pokol, se a menny nem jő közelebb, legfeljebb két szomszédos csillag kacsint össze a Tejuton. No meg a klasszikus esernyő a varrógéppel a múltszázadi boncasztalon.

 

 

 

Hommage à Goya

A kerítés végig kidöntve.
Szétvonszolták a hegyeket.
Ló s tehén távol tekereg.
Csöpög a hanyatt fekvő nagylány
orra-vére hülő üszökre.
Távolodik a dal, a harsány.
Kiül a macska a küszöbre.

 

 

 

Antológia

Feszengenek a versek
ebben a zsebnagyságu könyvben.
Határoknak feszülnek
recsegtetve a páros- és keresztrímek.
Folyót, hegyet és várost
ránt vissza, helyre újra,
a könyörtelen klasszikus ütem.

 

 

 

Sírfölirat

Állsz bárki e halom előtt:
 
megcsaltalak;
dagasztja májad bármi gőg:
 
itthagytalak.

 

 

 

Kényszerű sötét

Faltól-falig – hogyha már így lett –
 
féreg, kúszok,
kitapogatva Marsot, Bakot, Ikret,
 
Fiastyúkot.

 

 

 

Nem lesz háború

A hajnali szendergéséből fölriadó N. N. ágyához öles gorilla ködképe közelgett. Ám az állat képtelenül nagy termete (kb. két és fél méter), hat hatalmas tépőfoga, nemcsak emberi, de állati mértéken túli vigyora s vele az ölhetnék oly álomszerű volt, hogy N. N. megnyugodva húnyta le szemét s hajtotta vissza fejét vánkosára. Lévén hite a világban kikezdhetetlen. Reggel – másnap-e, más évtizedben-e – véres darabokra szaggatottan lelte a Nap.

 

 

 

Világjárás után

Lábam alá parancsolhatom minden hátralevő percemben a tengert. Le sem kell térnem a dülőútról, máris nyujtja a sajkát felém, hol hizelegve, hol alázatosan, tenyerét a koldus, pracliját a puli, beleegyező kacsóját a hölgy. Aszerint utazom, födélzeten állva, hajam lobogtatva, az önkéntes számüzöttek mosolyával. Nem hátranézve, hanem csak előre, már-már dudolva. Egy jó hajdani tengerésznótát. Kiürítettem minden poharat.

Szélfútta arccal térek meg vacsorára őseimhez. Egyre ritkább a kérdés: Ma merre jártál? Kedvem volna beszélni a szigetekről, tanulságos kalandjaimról, távoli barátaimról, tanácsaikról, de csak akadozva tudnám átváltani azokat a távoli („tengerentúli”) nyelveket erre az ittenire s azért csak legyintésem mondja: a szokott helyen. S ürítek még egy ráadás legutolsó poharat. Bucsuzóul folyvást.

 

 

 

Kaland s halrajzás a régi Koronában

Tófenék-homályos volt a füsttől, a gőztől
a délutáni kávéház, mégis hideg, noha zsúfolt s dohos.
Én: leglent nedves, rossz cipő; legfönt láz-maszat.
Rossz munka, rossz ebéd, rossz gyaloglás után.
Kit is kerestem, ki is hívhatott ide?
A nagykabátban ülő ügynökök asztalain túl,
a hosszú terem végén ott már a falborító nagy tükörnél
mint egy tengerből fölmerülve, végre: ismerős arc.
Bólint, felém int, indul is elébem.
Bizalom szállt meg, persze, szinte testileg is, jó melegség.
Siettem, ő is sietett a – már-már gyermekkori – jó ismerős.
Jött, biz jött, de fura mód mégse közelgett.
Nekem kellett egész a tükörig elérnem.
Készitve már a hálás kézfogást.
Megállván – saját tükörképem előtt;
nem azonnal váltva megvetőre
a viszont-látás túlkész szolga-mosolyát.
Kivel is volt találkozóm?
Déry? Nagy Lajos? Osvát?
József Attila ott lakott a ház mögött, jó kis cselédszobában;
A gangra nyilt alkalmas ablak,
szolgálva másod bejáratul is.
Nem, Osvát itt csak déli egy óráig „rendelt”.
Nem birta a füstöt, a délután már tó-szerűt, a nyüzsgést.
Pap Károly? Pintér? Nem volt ő akkor is már halott?
Fenyő néha kalucsniban érkezett. Komor? Zelk?
Sorsunk még elcserélhető volt, halrajzásszerü.

 

 

 

Ami a palackból még kitelt

Nappal vitorlások suhannak a tavon.
Sötétedéskor, lassulóban és ott, ahol az égbolt elhajol,
villanylámpás hajók szinte a csillagok közé.
Aztán – a hold előtt már – búcsúmenetként, őszi felhők.
És már megint magam maradtam,
ülve köpenyben, dülve a hegyi ház falának.
Karcsúak voltak, dámaszerűek:
ünnepiek a vitorlások már pusztán haladtukkal is
(csipkeuszállyal, kigyómódra rándulóval) és – teremszerűen –
ünnepi ez az egész: – innen a hegyi kőasztal mellől –
ahogy a fák be és ki, sebbel-lobbal, az egyre tarkább köntösökben –
majd a megrakott, méltóságos szekerek; a rendre ideért
lengyel vadludak, finnországi fecskék!
Az évszakok hát elvonultak. Vonulnak valahol ma is szabály szerint.
Az emlékek afféle karavánok, mindettől szinte valóságosak,
ahogy ím hozzák hozzám, azazhogy viszik is jobbadán az árut,
rizsföldjeimről, fűszer-ültetvényeimről –,
gazdag vagyok és száműzött vagyok;
ajándékozok s koldulok – várva, de mire is? – szigetemen!
Diákként ültem az imént – hol is? Eső csupálta
az esti présházablakot, mely alig volt nagyobb,
mint a szöllőlevél, mely rárepült és rátapadt.
Kinéztem, kinézek, újra – újra
hajókabinomból, mely vitt, visz, tőled és feléd:
Europe égalitaire, toi ma mère adoptive!

 

 

 

A nagy nemzetek büszke fiai

Oratórium
 

1

Nagy szobortalapzatukról a nagy nemzetek büszke fiai
nem tudnak – mikor is tudtak? – messzibb előre elpillantani,
el az időbe addig, ahol – mert a szemük is szobor-vak –
paloták, házak, erős várak, városok elromolnak:
mind hamarabb már! S vár népre háztalanul és
vár- s várostalanul mindre egyenként megfeleltetés,
hogy: mit csináltál? Testvéreiddel! No, mondd csak! És lesz
szóra-szólítás egymás után egyenlőként birói székhez,
nem – Isten elé! Oly könnyű nem lesz az a felelet!
Számoltat meg majd földi hang idelent benneteket.
S dehogyis tragédiai hang! Komédiai is. Mert hisz egyszerre voltatok s vagytok
dermesztők, mint a tigrisek s pukkasztók, mint a majmok.
Mert mi, magas körötökön kívüliek, idelenn
csak mi nyujthatjuk föl a kezünket: vértelen!
Mert alulnézetből, ahogy a kis-iskolások és a szolgák,
mi láthattuk jól csak világi pódiumi-nagyságotoknak emberileg be törpe mivoltát!
S mert, ha csak azért és akként bűntelenül,
hogy egyre kivül,
más ki magasodhat itélet-
szóra kivülünk fölibétek?
 

2

Elszabadult bikától ahogy az utca-nép falhoz visszakozik:
rettegtük, örök bennszülöttek, önhittségteknek tébolyait –
No de nevettük is, ahogy dromedár, elefánt, kézen-vezetett paripa hátán
fölvonultatok kegyesen, gyönggyel-arannyal terhesen megannyi barbár bálvány:
a nagy bajnok! a nagy bíró! a nagy író! sofőre mellett a nagy vezér,
megannyi régi nagy barátunk. Nyakukban itt lánc, ott szalag, amott lótusz-füzér,
s velük a szépfogu milliomosné, ahogy templomainkba lépdel,
keblén új kézi mozigéppel, karján legújabb stricijével,
tovább mind a nagy tekintély, a tudástól már arc- s pilla-mozdulatlan,
a nagy, a nagy, a nagy, a… mind, aki attól van oda fönt, ami lent alatta van,
s ím épp azért nem látja meg az időt, mutassa bár a holnap:
paloták, házak, erős várak, városok omolva romolnak,
máris és mi marad? A kézben? No meg a kezeken?
Hova törlitek azt a szennyet? S mi lesz a szájon a „védekezem”,
ha nem más, csak a hűség
lesz az ügyészség –?
No de csak szaporán a menettel, de tovább előlünk, el csak gyönyörűk, veletek,
hogy kedvünkrevalón kiröhöghessük, örökös egerek,
magunkat és kulissza világtok,
monstrum macskák, kacér Kacor-királyok.
 

3

Eltüntök sorra, fölülünk, kik alant itt sárból gyúratunk láb-taposással;
 
de kő-sorsú lehet (ha szívós) ez a sár is: a tégla-agyag!
Ám ti, emelt fejűek, ti, törődni vakok az alapozással,
 
meginogtok már a talajvíz fölhatolása alatt.
Meg volt, hogy oszlopul álljon a kő, meg a terv: kariátida-eszme:
 
mint váljon múló kézből is itt Mű: oly maradó
hogy dacoló zord éggel is olyképp; az idő meg ne repessze,
 
de edzze a fagy, meg a hó.
Volt helyetek, piedesztálon! kivilágítva, iránymutatónak,
 
fényesen attól is, már hogy milyen éjeken át
nézte milyen bizalom! De ti vakon arra, hol a holnap,
 
– hova sakkoztátok a mát?
Csontváz lesz rég a tigris,
ám az egér
csont-kaparászva elél.
Ám ha ledér
e búcsúdal:
szólalhat föl az ünnep igénye szerint is
lentről a kisdedi Kar:
Fordul a viz- s por-csöpp, ha vihar dúl,
tenger s föld mélyeibe,
ámde a márvány-fórum,
– mint a szklerotikusok űr-kerítette szive –
ám de ti, mint Karakórum,
Urr, Babilon, Ninive.

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]