A fönn lengő holdhoz

Falusi gangról nézem: kerekül
 
óriásra december holdja
oly szűzi gőggel, mintha ember
 
nem hágta volna.
Tudassam ujra vele, hogy mi érte? A
 
kutyák régi lázzal ugatnak.
Száll csak a régi dölyffel hű egében
 
alvó falunknak.
Hárfát hol penget ma Dávid király?
 
Cecilia hol hegedülget?
Isteneink egy állomással
 
arrébb repültek.
Új hadi célért, tudós adatért,
 
hány láb fog még rajtad tapodni?
Szememből hála néz rád! És kezem kész
 
koszorút dobni.
Nekem a régi vagy! Még istenibb,
 
hogy közelibb, hogy – emberibb!
Sappho szerelmes holdja! Vért-köpő
 
Vitézünk virrasztó cselédje.
Börtönpriccsekhez surranó fény,
 
Batsányi mécse!
Röpít hajód mást a jövőbe – lásd –
 
engem a multba ringat.
Honnan jössz? Arról vesd föl egyszer fátylát
 
a titkaidnak.
S ti csillagok, mit fedtek föl, ha majd
 
legszélsőtökre jutva
eseng az ember még merészebb
 
további utra?!
Parányok vagyunk, vagy hatalmasok?
 
Lesz válasz végre?
Vagy száll lángelme- s kutya-bú örökké
 
párban az égre?
Nő s nő az űr! De akár törpülünk
 
benne, akár növekszünk:
nincs hátra! Föl! Ha előre törünk, ha
 
vert éhes had, menekszünk!
…Szó, szó: vau! vau! Lesvén (mint hajdan ő, a
 
gondolás, bús világfi):
tudsz-e, mint pont az i-n, majd egy kis úzdi
 
fatornyon is megállni?
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]