Correspondances, összefüggések, megfelelések, csatlakozások, ráütések Dél-Tolnában

1
Tevékeny év
Végigment incselegve a szöllővesszőben a nyár.
Végigment Bépapnéban is – most mit tegyen?
Zúg Boreas! Esik!… Eresz alá beáll (a nyár),
benéz a könnyük-szipogó ablaküvegeken.
2
Honnan a dédszülők rajzása folyt
Vaskerítéses fehér kriptasor
minden utca a csinos faluban.
A rózsa szagtalan: nincs ráhajolni legénybajszos orr.
Menyecske sincs; az udvar mennydörögve gyermek-zajtalan.
3
Gyöngy-fűző fonal
Kinéz a szolgálatba kapkodva készülő
busz-kalauz rokon; veszi sapkáját, tarsolyát.
Nyár, ősz, tél, tavasz őt így várja, percre: végül ő
az értelem, mely rajtuk cél-tudva marsol át.
4
Ámen
Átment a nyár – bár megdöccenve egy kicsit
a kisebb B.-Pap lányon is; de átment.
A durcás száj helyett a szem mondja az áment,
hogy férjhez napa házába viszik.
5
Elhagyott őrszem
Favágó-nagy kezében piciny pipája megkopott
szárával, mely iránytü-érzékenyen jár, ez a pap,
mert ajtaján bajával egy lélek már be nem kopog,
vénen végleg Urára s dohányára marad.
6
Dupla út
Lányom, feleségem jókedvvel utazik
egy kocsiban, mégis más-más uton velem.
Fúlok, szédülök, úgy veti kátyuit
szüntelen énelém a zord történelem.
7
Százas sebességgel
Dalmand s Ürög között, ahol valamikor
a néptelen pusztákon szinte a sír alól
sírt föl Bartóknak egy nép: szép szántók; ház sehol;
a szélvédő sípol csak, a gyorsaság dalol.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]