Egy rokkant jegenyéhez

Haladunk; mindenki öcsénknek,
húgunknak marad el.
Aztán: nincs itt sem több rokon-ház.
Csak egy-egy fa felel.
Előtted kocsiztam apámmal:
tisztelegsz, jegenye?
Visszatisztelgek, ifjuságom
utolsó őrszeme.
Hol vannak bajtársaid? Akkor
még egész sorfal állt.
Míg el voltam, ki veszített még
itt is – itt is! – csatát!
Szabadjára ki eresztette
a vad-bika halált?
(Ugyanazon a papíron:
 
Az idő nem úgy győz,
 
hogy multtá lustul a jelen:
 
a jövő lesz vad-eleven
 
és vág a földhöz.)
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]