Corba magában

 

Mottó: „Mosolyodék azért Sára magában, mondván: Minek utána megvénhedtem, mimódon adnám magamat testi gyönyörűségekre?… De mondá az Úr: Nem mondasz igazat, mert mosolyogtál.”

Mózes Könyve 18. 11. 15.

 
Mivelhogy bezárulhat ott alant,
mivelhogy becsukódhat rajtam az a száj,
mellyel kit is táplálok én:
futni szeretnék.
Mielőtt bezárulna rajtam ott alant,
mellyel egy kis jövőt ehetnék,
az emberevő száj, amellyel
táplálnom kell a halhatatlant
(Szörnyet? Megváltót?), de amellyel
kaptam magam is egy-egy korty jövendőt:
futni szeretnék, kebleimmel,
elmenekülni, combjaimmal,
mint hajdan jégverés elől, tűzvész elől
csibéimmel, gyermekeimmel.
Veszély kígyó hangja mögöttem.
Segíts szaladnom,
hálás leszek,
ha másban nem, a lerogyásban,
lerogyásunkban;
sírt nyithatok,
föltámadástalant, de mégis
elhagyhatót.
Tarts ki velem.
Ládd, úttalanságunkra is
viszem a házam.
Nem leszek nehéz eset.
Van mindenem.
Mindenem ebben a batyuban.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]