A fecske és a falevél

Egy fecske megcsinálta a tavaszt;
meg mégis a csüggedt fejek fölé.
Feszítve erőt, óriásit
a súlyemelő győzelmével.
Ez volt a diadalkapu,
oly szívemelő boltívekkel,
hogy kéz a kézben bizalommal
közeledtünk a fénylő csarnokokhoz,
a merész mennyezet alá, melyet
tágas-magasra épített föl,
– szabadon lám! – a friss tekintet.
Mária hava, Páris,
1968, de éppúgy
1848 – fructidor! – vagy
1789 vagy –
lehetett volna újra amiképp
a fecske fölírta az égre?
Mert a kapu csak a diadalé lett
és semmi másé, hisz tudod;
lépcső vezetett a márványküszöbhöz,
de a lángoló küszöbön túl
ismét a síkság, ismét a számkivetés,
most szaharai fényözönben.
Ezt is tudod.
Fölkelt a város: mint a rokkant,
megvetve hátát kolduló falához,
tenyérrel segítve magát –
Fölkelt az ifjúság
egy teljes hétre, nem először,
de tán utolszor, az a koldus,
ekként a szülő ágyéknak és a sírnak
légvonatában lengő fürttel.
*
Bátrak lettek az asszonyok,
noha tudták már, hogy a szerelemből
más nem maradt meg végül, csak a tőrdöfés
s el nem áll egy percre sem utána
a vérzés, mint a Szűz szivéből;
noha tudták: messzebbről nyúlik az a penge,
noha tudták: csak pribékek vagyunk, hisz
árvák lesznek már akkor is, ha szülnek:
szemünkbe mondták, hogy szeretnek.
Bár érintette homlokunkat
babérlevélnél biztatóbb becézés,
tőlük, az asszonyoktól;
kapott tenyerünk néha büszkeséget
többet, mint reszketeg mestereinknek
búcsú-parolájából, miután
körüljártuk a szobrot és a tornyot,
a zenemunkát és a fölkelést
és mind a művet, amelyet mi tettünk,
vizsgadarabokként a gyúrható
évszakokéhoz.
Addig tartott a győzelem hát,
míg átvonultak diadalívünkön
a reggelek, ringó szurony-menetben
reményt villogva távozón is –
Hogy is nyelhettünk volna győzedelmet,
hogy ha küzdelmet sem haraptunk?
Lett, ami lett.
*
Egy fecske nem csinált tavaszt, de
az első falevél a ház fölött
cikázva sárgán, mint a
már repülőkről leszórt hadparancsok,
az első falevél azonnal
megcsinálta az őszt,
a véglegest,
az általános visszavonulással.
Fát vág, burgonyát vermel ismét
nagybátyánk, a paraszt;
a férgek föld alá huzódnak;
aztán a waterloo-i pánik;
aztán a Szent-Szövetség hómezői.
Soha ily bátrak nem voltak az asszonyok.
Szemünkbe mondták:
Nem a Pap, nem a Vezér, nem a Bíró
tartotta egyben a didergő hordát,
a még csak százezer éve igyekvőt,
szélén gyerekkel, kutyával, malaccal.
Szemünkbe mondták, hogy szeretnek,
az égi testek rokonai ők,
a táncosnő-trikó, az orvosi köpeny alatt is
ciliciumi vércsöppeket gyöngyözők,
a traktorvezetés, a szénlapátolás
közben is ember-áldozatra vontak,
ihatnéka szerint a Holdnak,
a meddőséget-nem-tűrőnek,
szemünkbe mondták szennyezetten is, hogy
szeretnek; szerettek; szerettek volna:
képesek lettek volna mégis élni
az ősi csillagközi ár-apály
törvénye szerint is e földön.
E földön is – de
ha nem volt már kivel.
Hisz nem mentünk át a kapun,
nem léptünk túl kis köreinken
s kezdődött a forgás elölről
az évszakokkal –
„Most tél van és csönd és hó és halál”.
Megírom ezt a levelet még
Pathmoszból, testvéreim, mialatt
a ködből még kihallani
„vak ügetését eltévedt lovasnak”
s emlékezem,
nyáron fehéren, télen vörösen
világolt az estben a szülőház ablaka –
Télen volt igazibb,
télen, kezdődő hóviharban.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]