Őrködők

Ki magas kort ér és – mert annyiszor hallotta így –
azt érzi, csúcsra ért:
körbe tekintve már csak csúcsokat keres,
különös messzeségben is;
mert emlékezetünk végül biz egybeolvad
az emberiség emlékezetével.
Ím itt falunk kocsma-dombján a szombat esti
szokásos hullák, véres ingben – de föntebb, amott
Trója ledőlten is magas mellvédein
még ifjan – nem vakon – Homérosz
arcra fordítva saruja hegyével
egy-egy megdalolandót.
egy-egy megdalolandót. S ahogy a sötétség
növekszik, akként villog elő egyre több
mécs-fény – toronyból, virrasztó szobából? –
van úgy, hogy csillag-magasból.
van úgy, hogy csillag-magasból. Míg köröttük
a homályban egy folyamként (csupán
lármáik révén megképzelhetően)
lónyihogásos, kerékrecsegéses,
bőgő-bégető, oá-oázó sereg
csak annyit födhetvén föl egy-egy arcként,
amennyi épp e mécsek fénykörében
– Firenze, Stratford, vagy – lám! – ős Kolhida alatt? –
hal módján földobódik, úgy pedig, hogy
meg is látják az őrködők, a – mondd! –
mire is őrködők? Oly éberen? És kinek is, és
mi végre készítve tanú-jelentést?
Hazudik, aki csak azt mondja: nem dereng
minderre semmi magyarázat.
Adtak – adhatnak – biztató jelet
– nos, bizakodót inkább –
innen-onnan is állhatatos őrködők
s úgy tetszhetik a többieknek,
hogy csak még magasabbra, még
távolság-alázóbb csúcsokra kell fölérnie
mulandóságából zord emberi fajunknak
és megkönnyebbülnek a redők, meg
a tövis-koronák az ősz homlokokon.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]