Híresek

Valahányszor csak rámutatnak
egy hírességre: ez, ez – Az!
Vörösödni kellene annak.
Izzó vasálarc rajta az az arc.
Remény vetül rá, zászlón lesz kép,
győzelmi zálog: a világ
csodát vár – hogy üdvre vezessék –
kiket fölötte tündökölni lát.
A „híres”, ki nem érzi: mécs, de
milliók hit-lángjától ég
s mélyből jő fölemeltetése:
szétmarja azt – épp fényével – a Kép.
Mert meddig győzik türelemmel,
kiknek a vágy csak látomás?
S mert bármily grádicson az ember:
igéret, egy-egy profán messiás.
Ha látná előre sorsát
jajongania kellene.
Mert dicsősége? Zord adósság.
S amellyel győz majd: serege?
Kik rendelték láng-trónra Dózsát
pribékjeinél is előbb?
Máglyára Husztot? Ők, a Jóság-
szomjazók, az Igazság-éhezők.
Valahányszor csak rámutatnak
egy hírességre: ez – valóban – Az!
Szívére ostorütést kap csak:
tovább! Nem tiéd, miénk az az Arc!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]