Tithónosz

Tithónosz, kis tücsök,
magamban cirpelek,
hol ebben, hol abban
a sarkában márványpalotámnak,
hogy rám ne lépjenek,
ki ne söpörjenek.
Hol van a leglobogóbb asszony, Ő,
a hajdani szűz, a Hajnal hajadonja?
Hol van – azt kérditek? – Eosz,
ki megkívánt, férjül kívánt
s ide hozott?
Itt van, itt, azon keblesen és combosan:
fiatalon; két útja közt ma is,
kiszalad reggel, megjön este.
S hogy hol a régi férfi, az, akit
isteneknél többre becsült:
Tithónosz?
Kis tücsök,
megfeketedve, összeaszva
cirpelgetek, hol itt, hol ott,
abbahagyva, majd újra kezdve,
hogy rám ne lépjenek.
Mert dallamtalan már a dal,
zenétlen a zene;
hangjára nem jő ki a múltnak
csak egy egere se…
És hogy az ifjúság hova lett – ahogyan
elsőnek kellett volna kérdnetek?
Arra felelgetek,
Tithónosz, kis tücsök, aki
a söprűtől is tartok, de aki
királyfi voltam, trójai! – tündökletes, midőn
engem halandót, Ő a Halhatatlan
elkért Zeusztól, nekem is
öröklétet esengve – ámde oly mohón
– kart, keblet, ajkat nyitva máris –
hogy elfeledett kérni hozzá,
amire igazánból vágyott
– ami nélkül pedig mit ér idő:
évezrednyi vagy pillanatnyi? –
örökös ifjúságot!
Falánkabban, örvendezőbb
nyelésekkel, bólintásokkal,
mint húst s gyümölcsöt
ette-itta azt a királyfit
Hyperion leánya.
Mi volt a végső korty belőlem?
Az utolsó ízes falat?
Amíg csuta nem lettem,
üres pohár.
Kiszörpölt, kiszopott szív.
Hangszekrény nélkül pendülő húr.
Ő tán emlékezik.
Hisz még szeret: sóhajt miattam,
itt tart magánál,
meg-megrezzenve arra, amit fölidéz
neki ez a cirpelgetés,
időtlenségek zenétlen zenéje,
amit verek, emléktelen
Tithónosz, kis tücsök,
hol innen, hol onnan, zugaiból
– hogy rám ne lépjenek –
az arany-márvány palotának,
hol öröklétig élek: élek,
élek, élek –
mert már meg sem halok.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]