Elfogadtuk…

Elfogadtuk a távozásokat.
Hazatért az anya az állomásról.
Leült, majd darálni kezdte a kávét.
Így elfogadtuk, hogy ők kint maradtak,
a házon, a falun kívül, a holtak,
és mind, akiknek visszatérte
immár percenként kétesebb lett.
Megült most az anya huzamosabban,
a nagyanya, a dédanya,
a zsámolyon és folytatta a tűzdelést,
eladdig, míg a faliórát
föl nem húztuk a kezdődő sötétben:
hogy össze ne folyhasson ez az itteni
ketyegés-mérte idő azokéval,
kik elbocsátva, ottkünn – szinte szabadon –
utaztak házon és falun és szokásainkon kivül már
abban az órarendben, melynek ritka perceit
egy szerény szú, egy tapintattal szólongó kakukk,
házeresz-alji jégcsap csöpögése
próbálta – átmenetileg is hasztalan –
összeegyeztetni a mieinkkel.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]