Félelmetes és varázslatos

Láttam rendkívüli
lényeket: ember-alakban
isteni tennivalót végezve – földi erővel
mennybeli harmónián
szorgoskodva közöttünk.
Mások, ugyancsak, akár mi: halandók,
jellemet és
szépséget hordoztak rendkivülit, ilyenmód
égbelit, itt lent.
Szólhattam, anyanyelvemen is, velük és, mert
férfiak és nők ugyanúgy rendeltettek e sorsra:
volt, aki ágyamban nyúlt el pihenőre, kitárván
testét, egyszerűen s feje vállamon ébredt, majd
éppoly köznapian konyakot töltött, megfőzte a kávét,
nem sejtvén maga sem bizonyára,
hogy: ki, mi ő? Vagy
nem leplezhetvén le magát, ahogy ők sem:
Ábrahám angyalai… Félelmetes is, de
néha varázslatos is volt
élni.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]