Ablakok

Vélek emlékezni, de mindre,
az ablakra, melyen kinéztem,
kikönyököltem, mozdulatlan,
modelljükként szorgos időknek.
Dolgozott rajtam a világ,
cserélve szaporán a vásznat.
Egy múzeumnyi képkeret,
és mindegyikben más az arckép.
Orvosi váróterem-ablak,
országos falusi eső- és
latyakverte földmenti ablak.
Induló expressz ablaka.
Ablak, amelyről letöröltem,
hol a pókhálót, hol a kormot.
Istálló- s kovácsműhely-ablak.
Kaszárnya-ablak. Börtöné.
Diákkamrák ablaka, melynél
térdre nyomott állal magoltam.
Erkélyre nyíló hegyi ablak,
kikelve nem magányos ágyból.
Ablak, melyből falhoz lapulva
néztem félszemmel lent a spiclit;
majd a sárkányként tűzokádó
történelmet a lépcsőházban.
Néztem, s hajam átszíneződött;
mélyült viszonzásul egy-egy ránc.
Csak bámultam, mint mindahányan.
Hisz bent nem érződött a kép.
Női szem pillás keretében
fürkésztem, én vagyok-e még én.
Kutyaszemből is ölelőzött
élő tükörkép tükörképpel.
Világvárosnak elég ablak
emelet sorai között
járhattam föl-fölnézve, honnan
int felém egy kar: gyere föl.
Itt vagyok, úgy, ahogy itt hagytál.
Enyém ma is a gyermekarc, mely
szüreti csoportképen alszik,
s a sunyi, dölyfös, rettegő agg arc;
ki teremt itt középarányost?
Filmszalag-kocka iramával
pörgő ablakok: világképek!
Kerestem sokáig a rendjük.
Ki írta a forgatókönyvet?
A fénykép lencse tigris-foggal
tépi s köpi arcodba „képed”
a dzsungelénél elvadultabb
szörny-uralmaként új gépeinknek.
Ablakunk minden pórusunk.
Fény utolsó képésze: Rembrandt –
mint az ő ablakaiban,
mutassatok, keretek, művet.
Hisz emberi az elmúlás is.
A vad csak koponyacsontjából,
barlangból nézi a világot.
Pezsgő jövővel telt pohár-szeszt
hörpintet velem minden ablak.
Semmi sem esendőbb és gyávább,
mint emlékezetünk. De én
tudok le s föl járni a lépcsőn,
hol Ninive is pihenő csak.
Urr napégette vályogfalán áll
a hegyi présház, melyből ma is még
királyként nézek le a völgybe,
ha dől a eső s ég a tűz.
Ablak-szárnyak, nyílók, csukódók,
tietek volt a szárnyalás, föl
állat-sorsból, mostoha tájból,
költözni ember fecske-rajként.
Nézz ki az ablakon, beteg.
Nem vagy magad. Seregek jönnek,
fölmentők, és diadal-ív vár.
A kórházkapu, ha kilépsz majd.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]