Terhelő tanúk

Igen, reám vall
minden művem minden sorával!
Nem úgy, nem úgy!
Úgy, úgy, mint örjöngő tanúk.
Ők, igen, ők
a régiek, a hűségesek, a hebegők
azzal ahogy most vicsorognak,
mondanák végül ki a jobbat,
a többé meg nem lelhetőt.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]