Kalitkában

New-Yorkba vitt repülőgép a nyáron.
Ott voltam s máig nem értem oda.
Kerepeltek a légcsavarok ismét
s a láthatáron
szemeim hitetlen ujjainak
megint csoda.
A Kaukázus.
Tártkaru elérhetetlenség.
Oh egyre szükülő világom.
S terjeszkedő tamáskodásom.
Űző s üzött.
Röpdösök mind kisebb kalitka
pálcáin, szabad ajtaja mögött.
Oly tágra nyitva
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]