Kalitkában

 

 

 

 

Baszk-földön

Sósak voltak a lányok és
csillámlók a tenger-homoktól.
Le-leiramoltak a partra,
legmesszebb is azzal telítve,
ki kit kedvelt meg közülünk.
Ittunk és kugliztunk a kertben,
így várva őket.
Jó volt ez is belőlük:
ajkunkról nyaltuk friss izük.
Nyujtózásunkban ropogattuk
zsenge csontjuk, szinte fogunkkal.
Bordói alá ez a legjobb
kiabálta a matróz
este felé.
Mert visszatértek.
Sósan – a mégcsak arci csóktól –
pikkelyficánkolással (rengeteg szemükben)
behozták a hegyi tánckertbe is
a fák alá az óceánt,
helybenringó hullámaival,
vitorla-kész szelével,
mélyvizi kagylóinak biborával,
csigái nemzőtáji illatával,
az elmostohult, szigetvilági haza
meglelhetése mámorával.
Vive Euzkadi! – emelte hangját
koccintást kinálva a matróz.
Süt most a hold.
A hold alatt, a víz alatt
tetememmel, mely ott maradt,
farandolt jár, örök örömben
tartósitva hat friss najád,
romolhatatlan.

 

 

 

Néma népek

A Guernica-sorozathoz

Tetteik sem a tetteik.
Álmaik is mást magyaráznak.
Uraikat.
Tükrükből más-más fintorog ki,
bár mosolyogjanak,
hajdani vonásaikkal bár.
Több krákogással,
mint széltől csavargatottan a tölgyek,
több köpködéssel
mint fuldoklók, ha mégis partot érnek,
századonként gyüjtenek össze
egy szót, egy kő-tömöret.
Fül kellene
rá, isteni.
Maguk sem hallják, csak belül;
az égbolt-magasra nyiló
állkapcsok mennydörgés-sorozatát;
a csont forgóiból a kín
villámait.

 

 

 

Sámán

Utaztam is. Rengeteget.
Most látom, annyi kör után,
 
lábam lépést se tett.
Hajlongtam – bókoltam! – csupán.
Forgásom foglya, ingatom
tengertől-tengerig fejem.
 
Van csörgőm és dobom.
Hogy megnyíljon a menny.

 

 

 

Két álom közt

A völgyvidék minden sí-útja,
 
hegyén-hátán hálónyi hal:
jó zsákmány, itt nyüzsög, bozsog
hasizmaimban, tagjaimban.

 

 

 

Évek után

A városrészben, ahol mindig kétszerte hosszabbak voltak az árnyékok – mert mindig hajnalban jártam oda – most valami búcsú van, messziről hallom. A városrészben – ahol az én sovány árnyékom, mihelyt egy utca elejére ért, rögtön az utca tulsó végéig loholt – a céllövöldék, a tüzijátékok, a körhinták zenéjének egyvelegével olyan vidám a nép, mintha boldog is volna. A kültelki városrészben – ahol a mindig elénk vetülő vékony-hosszú árnyékunk folytán szerelmesemmel állandóan gólyalábakon jártunk – nem találtam egy eleven lelket.

Így valamiféle gázló madár lettem, költözésből visszaérkező, magányosan. A hosszú-nagy mocsárvölgyben, mely a Balaton és a Duna közt terjed, vadászpuskás kamaszkoromban ilyet nem egyet láttam, olyat, amely lécláb kényes emelkedésével valósággal izlelte a vizet, a hazája közelségét; aztán fölszállt, némi körözés, mintegy szimatolás után s észak iránt indult, tollainak, szárnycsapásainak gyönyörű területenkivüliségében.

 

 

 

A szörnyek születése

Az időtt volt, ősz-indultában, amidőn
kenyér- és kimenő adóink
borongossá váltak akár csak fönt a Nap.
Derülni vágytak.
Éneket s tréfát vártak; tőlünk, táncokat,
munkánk végén; mert hisz korábban
húztuk haza vállon a hálót
a magas-falu kikötő
márvány kockáin, a halpiacon,
mely – ekkor üresen s így kereken már –
valóban szinpadot kinált;
majdnem olyat, mint messze szigetünkön.
Körben a borozóhelyek, a ráksütők
– itt gyantaszagu, ott olajszagu –
asztalainál a csillagok alatt ők,
bódultan már, a tenger illatától is –
mi meg, igen, ott, a holdsugárban
táncba fogtunk és énekeltünk.
Végül bizony kedvünkre is.
Áldozva is még, észrevétlen,
isteneinknek, kik minálunk:
emlékeink.
Tartott, ameddig tartott. Hazamentünk
– végleg vidáman; kaptunk egy-egy kupa bort! –
S mert gyújt a példa,
szeretkeztünk, bár fáradtan, mi is;
nemzettünk, mi is, gyermeket;
e néhány szörnyeteget itt;
vigyorgásaik a tükrünk,
hebegésük a történetirásunk.

 

 

 

Kalitkában

New-Yorkba vitt repülőgép a nyáron.
Ott voltam s máig nem értem oda.
Kerepeltek a légcsavarok ismét
s a láthatáron
szemeim hitetlen ujjainak
megint csoda.
A Kaukázus.
Tártkaru elérhetetlenség.
Oh egyre szükülő világom.
S terjeszkedő tamáskodásom.
Űző s üzött.
Röpdösök mind kisebb kalitka
pálcáin, szabad ajtaja mögött.
Oly tágra nyitva

 

 

 

Hetes eső

Elgyúlt gyufa a járda csermelyében
elhasznált metrójegy felé ráng.
Vezeti ügyeit Urunk serényen;
nem gondolhatott ma se még ránk.

 

 

 

Terhelő tanúk

Igen, reám vall
minden művem minden sorával!
Nem úgy, nem úgy!
Úgy, úgy, mint örjöngő tanúk.
Ők, igen, ők
a régiek, a hűségesek, a hebegők
azzal ahogy most vicsorognak,
mondanák végül ki a jobbat,
a többé meg nem lelhetőt.

 

 

 

Repülőn

 

1. Emelkedve

Ahogy alólunk távolodnak,
úgy rendeződnek
a házak,
kerekülnek ki
a falvak,
ívelnek lendületesebbet
a sínek.
Úgy
kúszálódik ki a világ.
Út útra lelve fut tovább,
oly célszerűen, akár a folyók,
oly boldogan.
Minél tágabb a kép,
tekervényeivel a föld
annál hatalmasabban,
mert egyszerübben:
gondolkodik.
 

2. Nemtők

 

A.

Minden stewardess karcsú; kedves arcú; fiatal. Levegőben – szárnyakon – utazni nem kockázatosabb, mint keréken. Ezt váltig csak a statisztika tudja. A hiedelem ellen a repülő-társaságok a stewardessek – a légikisasszonyok – kivánatos szépségével küzdenek. A halál szívszorítását a találékony üzlet a szerelem szívnyitó erejével egyensulyozza. A nehézkedés törvényével cerberusfejü szörnyhalál les föl ránk a földről? Amig ilyen édes lények társaságában röpdösünk a légben, alig kaphat el többet belőlünk, mint kutya a légyből.

Az üzleti számitás szerint. Ha a világon rend van, azaz számitási alap, a halálnak jobban kell kimélnie a fiatalokat és a szépeket, mint az öregeket s csúnyákat. Az utasok vének, csúnyák, sőt ráadásul kövérek és lomhák. De ebben a közös végzetben, ami ez a repülőút, fajsulyuk elvegyül a lengékével, zsengékével, a veszély tehát megoszlik.

Ez a megnyugtatás egyik oka.

 

B.

A stewardessek, a légikalauznők szakmája nem könnyű. Mesterteljesítményre képes pincérnők, jól képzett ovónők és ápolónők. Amikor épp nem libegnek, ütemre szinte, az ülőhelyek szük utcácskájában, fölemelt – bár tálca-terhelte – karral, mintegy a bátorság kibontott lobogójaként, a mosoly kiapadhatatlan fényvetéseivel szemükben és ajkuk körül, de szinte farukon is – ekkor az épp oly szűk konyhában lélekzetkapkodva mosogatnak, törölgetnek, tálalnak, bort-sört bontanak s töltenek, kávét-teát készitenek, teljesitvén épp így a rusnyák és renyhék egyéni óhajait is. Nem csak a csészét s poharat nyujtják tökéletes egyensúlyozottságban a petyhüdt ajkak elé, hanem a hányó edényt, illetve a még bajosabban alkalmazható hányó zacskót is. Kimossák a bezúzott homlok sebét, a netán mégis oda jutott csecsemő fenekét; érteniök kell a szülés levezetéséhez is.

Mindezt, nincs kétség, nagyobb bizalommal fogadnánk a szakmában jártas, mégpedig minél régebb óta jártas személyektől, vagyis a jó, meghitt terjedelmü nagynéniktől, bibircsókos nagymamáktól. Szilárd talajon. De nem a halál tényleges vagy képzelt közelében.

 

C.

A halál és szerelem nem csak azért rokon, mert mindkettő a dolgok rendjén ágyban teljesül. Mélyebb ösztönök színre hozása előtt nem róhatjuk meg a legelnehezültebb utast sem, ha kivallaná, hogy amiként a halálos veszedelmen, magán a halálon is szivesebben menne át egy frissen megismert kivánatos ifjú lény társaságában, mint a régi időtől fogva kedvelt nagymamája vagy akár édesanyja oldalán. Hová? Illenék ide a kérdés. Ugy értve: hova, a halálon át? Csak nem szívósabb valóban a szerelem a létnél is?

„Vérem a véreddel egy patakot mosson!” ez nem csak a népballadában a legutolsó és egyben legfelső – suprema! – kivánság, hanem a mélytudat szótárában is. Mert hova megy az a patak is? Bizonyos vagyok benne, a balladáké épp oda, ahova a jobb hijján úgynevezett mély tudaté. Túl a halálon.

Ez a megnyugtatás másik oka.

 

D.

Mert hogy a szerelem és halál egy delta, illetve egy forrás vagy még helyesebben társ-forrás, azt ime nem csak a nagy katasztrófák – főleg nemzeti s közösségi katasztrófák – gyászműveire elhárithatatlanul oda-faragott, meztelenül vonagló menyecskék példázzák buja tagjaikkal. Nem csak a temetői sugárutak aukciószerűen sorakozó sírkövei bizonyítják az ugyancsak már-már kötelező sok karcsún elferdült derékkal, a márvány alól is vágyat sugárzó kebellel, vénuszhalommal, de a duzzadó atlétaizommal is. Sőt a párzásra kész galambokkal. Ide vág, lám s mennyire szembe – azaz idegbe szökően e tébolygyors repülőgépek utastermének e meghitt budoárhangulata is; azzal nyugtat meg, amivel izgat. Oly fülledt, nyilt s mégis csak levegőben maradó erotikával, hogy valósággal, egy Lajosok korabeli szalon illatát idézi. Tehát még az időből is fölvisz, nemcsak a földről, veszélytelenül. A lenge széplények jóvoltából.

 

3. Ereszkedve

Az emlékezet
összerakó-játéka szerint
áll egybe a felhők
rései közt lent,
ami, lám, az enyém.
Meghittebb, emberibb a föld,
mint eljövet.
Otthoniabb.
*
Szemembe fut
cinkosan szinte
egy futballpálya, egy lakó-telep.
Kiér egy vetésből egy
még tipegő ösvény. Megállt?
Csak jobbra fordult, okosan;
ott van a híd.
*
Mind lelkesebben
hajtják az utak hajtószijai
a megvilágosodó várost
az alkonyatban.
Mult és jelen
indukálódik.
Oda megyek.
Alaktalan jó akarat
könnyűségivel – micsoda
jó hírrel, szinte tagjaimban?
Egy foszlány angyali
üdvözlettel kereng a föld felé
bárki magasból érkező.
Konokan a jövőből.
Soha a multból.
*
Vissza s visszadob a talaj.
Hogy ismerem.
No végre egyenesben.
Boldogító ajándék-képpen
lehaladni a lépcsőn,
lépdelni szilárd betonon.
Kézszoritások özönével
a talpban,
egy egész város,
egy egész ország,
világnyi rokonság felé

 

 

 

Teremteni

 

1

Néztem az órás
hegyes-acélú
tekintetének s csipeszének
találkozását a rúgók közt
és ahogy próbálgatták egymást.
Megmagyarázták, hát szorongva
figyeltem én is, már-már voyeur-ként,
a láng-nyalatta üvegcsőben
a vegyész két gondolatának
boldog összeismerkedését.
Mint a fészekből legelőször
kiszállt madár-fiók a gallyban,
úgy moccant az arany rúgók közt,
próbálkozott egy csöppnyi új lét.
Fürgébben, mint két ifjú test
táncban, ölelkezésben
forrt és ficánkolt
az a két különnemü gondolat,
küzködött életre-halálra.
Hogy meglelje a győzedelmét
egy harmadikban.
 

2

Mint bába keze közt a kisded
egyszerre úgy élt, sikerülten,
úgy rugkapált
a rúgók s fogaskerekek közt
parányi pőrén, lelkesen,
hatalmasan,
egy tett, mely lám testet kapott;
s majdnem olyan életet, mint mi,
és jött velem
mint örök kutyám és örök
gazdám-uram
pórázomon,
pórázán én.
 

3

Tollam hegyén,
hangya-szeménél hunyoribban
forog, leselg,
amin én dolgozom;
kémlel, kutat,
hol nyílik pillanatnyi rés bár
beszáguldani a világűrt,
üzenettel,
üzenetért.
 

4

Járt a reszelő; villogott,
mintegy fényeivel sikongva
a satuban az újjnyi réz-rúd;
feszült, megugrott;
akart valamit külön ő is.
Aztán abból az olajos tenyérből
ő meg, mint pici hal,
amely mihelyt él, már siet,
úgy dobta volna ki magát,
társai közé, elemébe,
a kezdettől tudott helyére.
 

5

Micsoda nyomorúság.
Irányító nincsen fölöttünk.
Nincsen vezető fonalunk, csak
kezünkben ez a munka.
Ez a remegő kis iránytű.
Ez a legősibb kutya-isten,
a szaglászó, ide felénk.
Még abból a korból, midőn
sziget úszott, hegylánc merült föl
mind lassulóbban,
példázva, mégis van irány:
akar valami többet is a rend,
mint önmagát.
Társ kell neki.
 

6

Micsoda megaláztatásunk,
micsoda meggőgösítésünk,
hogy a legelső jótanács,
ember-agyunknak szánt első okos szó,
a legtündöklőbb érvelés
a két hüvelyk- és mutató-ujj
eszmecseréiből fakadt
szikrázva-sisteregve
reánkmért éjszakánkban.
Örökségünkért?
Jogainkért?
 

7

Micsoda mámoritó bosszú.
Nem véd sem isten, sem vezér.
Csak ez a féregnél esendőbb
– mert mire végzi? –
buzgolkodás ujjam hegyénél,
hogy valamit kiigazitsak!
Ez a már nem is enyém szándék,
ez a porból-kelt próba, hogy
csak így tovább és
csillagok cserélnek helyet!
Akaratunkból.
 

8

Megragadni akár egy rejtvény:
egy háló nyitó fonalát,
ittlétem szándékát a földön,
rabságomét,
abból, amit a munka súg,
s aztán a bolygók szövevényét.
Ami kúsza, ami homályos,
a fény testszövetében is,
értelmében is,
az a rabság; a pusztulás,
a rák.
Szembe állni, kitapogatni
mint bírkozó a bírkozót.
Megvívni, igen, a halállal,
a förtelemmel.
Kimenteni, bemocskolódva,
egy tisztaságot.
A rendet, a nekem valót.
 

9

Micsoda szegénységünk,
micsoda gazdagságunk,
hogy kézfogást, szívighatót,
istenekénél
villanyozóbbat sose kaptunk,
mint amidőn
nem is az én kezem vezette
a kalapácsot, meg az éket,
hanem ők az én kezemet.
 

10

Teremtek én is.
Teremthetek.
A Versenytárs azóta látszott
arrébb huzódni.
Féltékenyen? Megszégyenülve?
Négy dúcon, hogy a kéve nádat
tetővé tettem,
az ég akkor indult omolni,
dörögve; megállíthatatlan.
Jégverésként, az első kertre.
Az odalett.
De nem igénye, az örök.
És nem az – emlék?
 

11

Európa, Amerika és minden
földrész s majd elérendő bolygó
minden bányája és kohója
és atomüzeme
nem tömöríthet egy marokba
erőt és bölcseséget annyit,
nem adott haderőt
annyit, egy tenyérrel érezhetőt,
mint te, legelső
megcsóvált baltanyél,
eget-rogyasztó.
 

12

Rettenetes az árvaság,
hogy nincs más nevelő apám,
csak akit én fölnevelek.
Rettenetes az egyedülség,
hogy nem szerethet meg, csak az,
akit én megtaníthatok szeretni.
Szemben a semmivel, a titkát
fortyogtató – pokollal?
Szörnyeink labirintusával.
Munkába véve végre, lassan-
szívósan, jó mozdulatokkal
arcunkat is,
az istenit.
Az önmagával szembenézőt.
Egymásra-lelt gyermekeinkben.
 

13

Halandó szemmel fölfedezni
a teendőmet,
az épp rám várakozó dolgot,
amiért valahol kapálva egy paraszt
ide küldte ezt a pohár bort,
egy munkás forrasztólámpát szögezve
szobámba fényt eresztett,
halandó szemmel fölfedezni
az örök végezni valót:
megszólaltatni a jövendőt,
mely már a halállal vitáz,
ügyesen és értelmesen,
babrálón és parancsolón.
Elvégezni egy munkát
kedvünkre, egészségesen;
igen, akár egy jó szeretkezést.
Arcon simogatni szinte érte.
Úgy hagyni ott,
úgy nézni hátra nem is egyszer
a kielégítetten heverőre:
vagyonom őrzi;
megfoganva, a jövendőmet;
értelmét, tán örökre, annak,
hogy erre jártam
halandóként is mulhatatlan.

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]