Ifjú pár

Meg kell, hogy leljelek.
A Három Mágusénál messzibb
jövő-jelek
vontak két éjszakánkra egy eget.
Patak ágyaidat, vadcsapásaidat
nyargalva járják, rendezik
hírszerző előörseim,
uttalan cserjéseidet.
Bőrünk egy sátora alatt.
Igen, jövet
e bibliai sziklasivatagból.
Emlékszel a gyermekek-csinálta
bokor-barlangokra, zöld ág-szobákra?
A korra, amidőn a kéz
bogárnak, hüllőnek még jó barátja,
s csiga gyémántló váladékát,
a csigát magát, a békát
az emlék – a kincskeresés
kéjével teszi a nap sugarába?
Meg amikor szél kerekült,
az aranypénz-záporozásra
és magatok körül
a tengermélyi tűz-halak
kerengő akváriumára?
Bőrünk egy sátora alatt.
A – honnan is jött? – „nem szabad”
égborultára, melyben
szabadulási rettenetben
két szív kéjjel egy szárnypárrá tapad?
Bőrünk egy sátora alatt.
A kőtáblák még önmaguknak
beszéltek, nem nekünk.
Meg kell, hogy leljelek.
Zihálva ügetik be
völgyeid hosszát ménjeim.
Nyílbiztos vadászsolymaimmal,
nyílgyors szimatú ebeimmel
áradok szét
jövőm hona, hágód után már
legyező módra szétterülve
birtokba venni mind a forrást,
megcsitítani e – hány száz éve? –
tikkadtan tévelygő hadat,
tűzhellyel is, tűzhelyes házzal
kenyér- és asszony-szagúval –
Bőrünk egy sátora alatt.
És a füledben zúgó légnyomásra
és azon át – emlékezel? –
a rémült hallgatódzásra a messzi
 
– a fenti! –
elmostohult világ
szekér-, szülő-, eb-zajára, folytonos
„hol vagytok?”-jára s a vágyra:
tovább
ezen a lomb-szobán, ezen a szorongáson át,
még beljebb-összébb rejtekezni,
futni, feledni, igazi házra lelni,
ma már tudod, oda menekedni
– hátra? előre? – a tájra, mit a gyermek
felnőtt szíve csak asszony-ölben lel meg,
ha nem feledni dől szeretni,
hanem belenézni a napba –
Ami a törvény s a jövendő.
S már tán nem is reménytelen.
Átnyúlok benned, végigúszlak,
repüld át sivatagomat.
Viking vitorláim feszítve,
futó tevéimnek sziszegve
kerítem fővárosodat,
hisz én hozom országodat,
megtisztítva és átfésűlve,
lemosva bűneidtől is,
letörölve, akár egy asztalt –
Bőrünk egy sátora alatt.
Két számüzetés egy honában –
Két magány egy csillag-űr csarnokában
Emlékszel, a két gyermek-
szív egymáshoz hogyan szorult?
Riadtan össze-visszavertek,
egymás körül addig kerengtek:
valami kettő – Ez meg Az –
vívódva, ellökődve s újra
összecsapódva eggyé bonyolult,
jó lett a rossz,
a lehetetlen lett igaz,
millió friss csillag-gyümölccsel
fölénk megint a Mindenség borult –
föllélegeztél:
odaföl! – hátha, hátha,
ha megváltás nem is, valami vissza váltás,
izelítőül, mutatóul,
mint az a csillag –
Két szívünk egy halastavában,
folyamában, vízrendszerében.
Két madarunk
egében. Összes ösztönünk
kettős birodalmában.
Szóértő érzékszerveink
közös monarchiájában, hol ím
a csodás épp az, ami ismerős,
és ismerős a sose-látott.
Öt világrészedben, amely forog
a két jeges pólus között, mert
hisz születünk és meghalunk –
Hogy Stanleyként föltérképezzelek.
Otthon legyek.
Teremtőként jelenvalóbban –
amíg lehet –
a takarékos Nap alatt.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]