A fákhoz

Elváltok tőlünk társaink, ti, nyári
 
örömeinknek felezői, fák,
sudár jegenyék, terebély diók, kik
 
velünk ittátok a nap aranyát,
gyertyánok, bükkök, akikkel az ég egy
 
konyháról táplált bennünket, ti, mind,
tejtestvér módra fénytestvéreink, lég-,
 
föld-, hő-, felhő-, anyag-testvéreink;
hazai hű fák, itt a búcsuvétel
 
riasztó napja: reggel óta ím
hegyes acéltűk özöne kereng a
 
hóvihar óriás-kerekein!
Hóvihar minusz húszban! Mész-fehéren
 
futtat hullámot hullámra a rét.
Szalad az élő; gyors-hirtelen árvíz
 
jötte után íly üres a vidék;
szalad az ember, mintha fuldokolna:
 
sziget a ház most (délszaki, ha fűl!)
nyí az eb a hótajtékos küszöbnél,
 
madárcsapat boglyába menekül.
Ti álltok rendületlenül csupán kint,
 
a mészfehér tengerárban, ti, fák,
nem fér hozzátok, mely tüdőnkbe tőrt szúr,
 
s húsunk harapja, e holdtáj-világ.
Bírjátok, boldog kétlakiak ezt a
 
másik elemet, mely nekünk akár
a világűr atmoszférája, vagy még
 
az ember-előtti Földé: halál.
Begombolództok a kéreg-köpenybe,
 
lemenekítitek langy véretek
a tagokból, a fejből a gyökérbe
 
s mit nektek aztán, merre tévelyeg
bolygónk a nap köréből, mily hidegbe:
 
ti – tudva, hogy az élőkre mi vár
e zord talajon, hol szükség a gazda –
 
megszüntetitek a létet, ha fáj!
Hős ős-sztrájkolók! Mert mért élni másképp
 
egy percet is, mint gyötréstelenül?
Győztetek mindig, Szívósak! Megolvadt
 
fagyban is a hó lábatok körül!
…Fáj válni, felnőtt fák! S bokrok! Sövények!
 
Ágatokon bár zúzmara ragyog
s jég zörög, érzem, belül hogy’ dohogtok,
 
dacoltok: éltek, más csillag-lakók!
más útra-tért (vagy más uton-maradt) bölcs
 
testvérek, az ős egy-nyáj-egy-akol
hű Ábelei, kiket a Kain-nép
 
(szegény) azóta is gyilkol, tarol,
s kiirt talán egy szálig, hogy didergő
 
fajának orzott lángjára legyen
naponta új és új hasáb… megannyi
 
megcsonkitott, szétvagdalt holttetem!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]