Arc és Tükör

 
„Amint egy lény az öntudatára ébred, a tér tudata
is fölébred benne. Aki a tér végtelenségét fölismeri,
fölismeri öntudata végtelenségét is…
E két végtelenség ugyanis azonos…
Ez az élmény vezet el minden tudat eredetéhez,
a Dharma Dhatuhoz, mely osztatlanul mindent átfog,
akár maga a tér…”
A Bar-do Thes Sgrol-ból
 
Nézd velem a mély, végtelen eget.
 
Nézz s hallgass.
 
Milyen hatalmas
vagy te – te! Azzal: elképzelheted!
Mert mit mond a mély s a magas, mi ott
 
kitárul?
 
Ezt, biztatásul:
benned épp annyi a tér: a titok.
Hisz befogadod! Te vagy az edény
 
s ha terjed
 
tartalma, lelked
annál méltóbban szólhat: én, enyém!
S ha végül imát küldesz odaföl,
 
a benned
 
lakók felelnek,
mert egyaránt él itt, Arc és Tükör!
Égi erők, hatalmak, istenek
 
tömérdek
 
hada cseléded:
valamennyit magadból ismered.
Mert fürkészve mélyeit a derűs
 
nagy égnek,
 
bíz csak ten-éned
végtelenjének mélyébe merülsz.
S tudd meg, ameddig el tudsz odafenn
 
haladni,
 
pontosan annyi
utat s hódítást teszel odabenn.
Így lesz helyed a mindent átható
 
osztatlan
 
ősi tudatban,
mely rendületlen, mint a tiszta tó,
mert immár gondolat hinárja sem
 
zavarja,
 
se vágy viharja,
hisz van csupán, tőled is üresen.
(Üresen, óh de nem közömbösen
 
s halottan!
 
Csupán nyugodtan,
mint egésze, az Élő Végtelen!)
Így leled meg a Legfőbb Jót, ama
 
szavakban
 
kimondhatatlan
üdvöt, a Dharma Dhatu-t, mit maga
a Központi-Buddha, a Vairochana
 
világos
 
szíve sugároz
kéken – ezért is illesse ima
a Kéket, amely fénnyel szövi be
 
magányod –
 
Be kár, be kár, hogy
hogy ettől kezdve ez is csak mese!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]