Elgurult pénz

Néha egy pénzdarab elgurult. Ha szoba nyelte el, nem keltett pánikot. Hal volt, de már művi medencében. Elbujhatott s nem bujhatott el; bárhogy fickándozott a maga kis rejtekútjain, csak megakadt az ujj közt, kisiklódhatatlanul. A mezőn elvesztett pénz megállította a szívdobogást. Nincs az a szerencsés tőzsdei papír, amelynek értéke oly gyorsan szalad s oly magasra az árfolyamok higanyoszlopán, mint a tizfilléresé, amelyet az imént még a nadrágzsebben tapintott a gyermeki kéz, s amelyet most már csak a rémülten körbenforgó tekintet keres a fűben. Meglelve, percek, negyedórák teltek, míglen ismét az lett, ami volt, visszaereszkedvén a régi szintre. Megesett, hogy csak kaszálás után került elő, vagy egy év mulva, váratlanul, mint a tékozló fiú, lezüllve, csillogástalan. A szöllősorok közt néha nagyobb alaku zöld pénz csörrent a huruló kapán s a megdörgölése olyan évszámot derengetett föl, amidőn még a nagyszülők sem éltek. A patina annak a hajdan élt kapáslánynak már megfejthetetlen tragédiája volt, aki azt a pénzt soha meg nem találásra elvesztette, s akinek a szíve, évtizedek múlva is el-elsötétült, ha rágondolt, hogy azon a pénzen mit is akart vásárolni, ami aztán, mert nem vásárolhatta meg, halkan, de örökké emésztő hiányként élt tovább.

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]