Ti, kalauzaim!…

Vád, rágalom, gyanú – s többi: karmos szavak,
 
ragadozók, gyors dögevők,
utam vége felől hátratekintve hadd
 
köszöntselek fejem fölött!
Vád, pletyka, ferdítés – s ti mind, ölyük, lecsapni
 
kész ádáz – védangyalaim!
Mert hányszor óvtatok – vijjogva – meg ti, csak ti
 
utam kanyarain!
Vád, rágalom, gyanú, ócsárlás, becsület-
 
rablás, rikácsotok alatt,
segedelmetekkel vívhattam ki nem egy
 
váratlan diadalomat.
Ti, kalauzaim! Mert amikor a Jó rég
 
megszégyenűlten hallgatott,
hála, hogy legalább a Rossz – a Szörnyű – szólt még
 
s bizony irányt adott!
Vád, rágalom, gyanú – öreg szerzetesek
 
módján dicsérem a Gonosz
dolgát is. Mert mi baj? Bár nincs, aki vezet,
 
van aki – jókor – ostoroz!
Köszöntöm mind a fényt – legyen bár pokoli –,
 
mely – épp azáltal, hogy komisz –
átsütve lelkemen árnyként elém veti
 
még rejlő bünöm is!
Hányszor nem láttam egy jeled sem, Tiszta Nap!
 
Előttem sehol semmi fény.
Fekete nyilait csak a Rossz Akarat
 
lövelte mögülem elém.
Mennyi útmutató, bár mind azt mondja: Nem!
 
Köszönöm így is, köszönöm,
hogy ennyi legalább kijutott kegyelem
 
– most és mindörökkön!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]