Ének Csetény vezérről

Girhes-görhes, odvas-törött
fák között, rossz mankók között
tántorog vénen, keszegen
a dűlőút a réteken.
„Csetény járása” – a neve.
Csetény úr rendelte ide,
annak szavára megy ma is
a láposba, mert oda visz.
Csetény úr, erélyes vezér,
jó hétszáz éve nem beszél,
de az öreg út, öreg eb,
az öreg szolga csak bemegy,
be a „sziget”-be, a Sió
s a Sárviz közibe, ahol
egykor Csetény úr zord szava
földnek-égnek parancs vala,
s ahol ma nem lel egyebet,
csak egy juhaklot s egy nevet,
– üresen vissza azt viszi –
ki Csetény urat keresi.
Évente sok, ha egy szekér
tanyádra tér, Csetény vezér!
Oh hány év kell, míg fölidéz,
aki e tájon elidőz!
…A kis puszta, hol születém,
fölött így áll ma is Csetény
úr légből-fényből vert, soha
nem omló emlékoszlopa!
Bötüt ki ezen kibogoz,
tudós nem akad oly okos,
nem tudja azt, csak ez a rút,
kóbor, öreg, mihaszna út.
*
Csetény úr, büszke besenyő,
zavarban hát a verselő,
szolgáid-szülte szolga-fi,
rólad nem tud mit mondani.
De útad!… Oh az az ut ott!
Amelyen fürödni futott,
le a Sióhoz s azon át
oda, hol a juhakol állt,
hol a kanászok, nem halat
– nekik azt nem volt már szabad –
ürgét főztek, megpaprikázták
s a vendéget is megkinálták.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]