A kasznár lánya

Földrajzi ismereteivel szaporodtak aggodalmai. Hasztalan volt anyja – óh, hiszékeny édesanyák! – teljes bizalma a török kormányban s a rendőrségben: a Boszporusz konstantinápolyi hídján hajnal felé a tigrisek, az oroszlánok és mind a négylábú s kétlábú emberevők ázsiai és afrikai rejtekhelyeikről átsurranhattak annak a hosszú és széles sövénynek rejtezésre-épp-oly-alkalmas bokraiba, amely házukat a béresek piszkos világától elválasztotta. Az indián skalpolók ellen is csak látszólagos védelem az Amerikát Európától elválasztó Behring-szoros. És mikor befagy? Kezében a bádog éjjeli edénnyel, melyet lefekvéskor mindig neki kellett behoznia az udvarvégi árnyékszékről, futtában a kislány – minél többet tud, minden annál iszonyúbb! S aztán az ördögök, az ördögök! S velük szemben a tehetetlen szentek. A poklot már tökéletesre építették a szívében. Már anyag kellett csak a tűz táplálásához.

 

Amikor kint van, de keze még a kilincsen, megáll a sötétség partján – tajtékverte sziklaparton – egy percre fölnéz a lángoló egekre. A csillagok szinte eddig sisteregnek. Fény, fény, de sehol egy morzsa remény. A végtelenből is csak veszély les, s a bosszú üldözi kémjeivel a tébolyig.

 

Miként aztán be is következett.

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]