Arcok

Arcok, személytelenek, akár egy bankjegy,
úgy összegyürhetők
s eldobhatók, ingerülten, mert értéktelenek
és újra kisimíthatók, akár a régi bankjegyek,
mert összekeverültek csak a rosszal;
arcok a repülőtéren, az áruházban,
zsírosak, összefogdosottak,
ám ropogósan is bent üresek,
azaz csak külsődlegesek,
meg nem különböztethetők,
noha egy árfolyamuak, vagy épp azért;
gyűlöletesen rossz emléküek,
egyszerre mégis ragyogó
üzenettel és segitséggel érkezők,
levéltársak az ősi tölgyön,
folyton rügyezők, folyton libegők –
Az örök külvárosi villamosban,
mely azért iszkol úgy, mert soha meg nem érkezik,
az örök hivatali folyosókon,
hol más mint bűnös, nem lehetsz,
arcok, arcok, oly egy-anyaguak,
mint esőcseppek és szaharai porszemek
és oly egyformán villogók, mint messziről
lámpái a nagyvárosoknak, arcok,
oly egy-lökésre áradók,
mint a sziv-kamrából a vér,
mint a nyomdagépből a bankjegy,
hogy ujra-ujra ezt a képet
lássam agyamból kidobódni, micsoda
bensőbb parancsra gépszerűen,
arcok, fölválthatók, igen,
elcserélhetők, ujra összeadhatók, valóban,
más-más cimlettel, számjegyekkel,
értékkel is egy aranyfedezetüek.
Hazámban, messziről
azonosithatók, túl a határon
– mert más hasznúak – esetenként
szem elé veendők, kibetüzendők.
Eszközeim.
Hány és hány devalvációt
megszenvedettek, főleg erre, Keleten,
sürgetők, szószegők, hazug kacsintásuak,
hirtelen új, szűzi mosolyuak.
Hűtlenek, hidegek, idegenek,
és ujra vérrel telitődők,
arcok, akár a mélyen-céda bankjegyek,
no de mégse csupán bankjegyek,
mert mégse bankjegy-mód személytelenek,
mégis mások és mások már messziről is –
Zsúfoltak, mint a föl nem bontott sürgönyök,
tükrök, igen, kép-nyalók és kép-köpők,
de szorgosak, de kezesek,
korcs-latinságú kórházi látleletek,
röviditéssel, törttel tarka képletek,
egymondatú bonyolult vádiratok,
zodiákus jellel teli horoszkópos jóslatok,
arcok, arcok, magányom
megteremtői, föloldói,
tengerhabok, sziget-kerítők,
tengerhabok, sziget-kinyítók.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]