Amíg a háborúk folytak

Oldalvást kapta csöpp fejét és úgy figyelt,
ahogy a nagyothallók,
az ághegyen az ismeretlen kis madár;
rosszra fordultak a hírek,
kicserélték a füszeresbolt
cégtábláját, majd mint a hold
egyszercsak elfogyott
a borbély réztányérja is;
az ütközet már második,
az eldöntő nagy ütközet már harmadik
harmincadik
napján, azaz harminchatvanadik –
mihelyt megérkeztek, azonnal írj –
ha csak egy lapot is –
Az ághegyről, ahol valamikor
– Mért nem felelsz? –
a kis madár olyan figyelmesen
fülelt előre a jövőbe,
– Mért nem felelsz? –
lefordult sárgán egy levél,
majd egy következő.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]