Uralkodó

Sürgősen rendezni kívántam a világot, ezért is először a dobozok, a szentképek, majd a bélyegek rendbetevéséhez láttam; leghatásosabban ez utóbbiakon át véltem akaratomat kiterjeszteni távoli világrészek leggyámoltalanabb szigeteire bár! Mennyi céltudat, nyugalom és terv, főleg este felé. Mennyi jóindulat.

Ám a könyörtelenség sem volt még idegen tőlem. Halál s kínszenvedés láttán kinek pillája rezdüléstelenebb a zsarnokénál is? A gyermeké.

De – kéjed, kegyelemadás!

Simontornyán, a Sió túlsó felén, a Dzsindzsa nevű falurészben egy parasztkonyha tűzhelyének kinyitott ajtaja előtt, térdemen a magam-gyártotta albummal, miközben a még hideg égre már a tavasz küldi a felhőt… A Mózsé-hegy oldalában – mert ott mindennek ilyen egyedüli neve volt – igen, akkor…

Ma is, számüzötten – trónfosztottan, még mauzoleumomból is kitessékelve – visszasírom varázserejü hatalmamat.

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]