Örök művek világa

Egy Giotto-kép előtt

 
Hétszáz év távolából, győzelmes keretedből
 
kinyújtva ujjad hallgatag,
 
Giotto, töröld meg arcomat,
 
szabadíts ki a rettenetből.
Arany kereted egy ország határa.
 
Se vas, se tűz, se had, se más
 
nem töri át azt. S itt künn pestis, pusztulás!
 
Ha bejuthatnék abba a hazába!
A meg nem szelidített, a még vad évek:
 
a jeltelen múlás futóhomok
 
pusztáiról fohászkodok
 
feléd, felétek, át, föl – én is éljek!
Hol rend s derű már. Uralmon már az érdem
 
s a szépség vele, oly gyermekin, egyszerűn!
 
Láncon a halál; rács mögött a bűn –
Örök művek világa: embercsinálta éden!
Töröld meg szívemet, ha fölemelted
 
s leejted ismét. Megyek, egy a nagy
 
menetből, mely még sorstalan halad
s csak bámul föl, ahol már győzelmet ünnepelnek.
Minden igazi mű: ellenállási fészek,
 
átvetett hídfő, tüzelő erőd
 
detronizálni a zsarnok időt –
Lobogjatok, gyönyörű fölkelések.
Hétszáz év távolából, ti fények, csüggedetlen
 
hírt-adók, bíztatók! ti, őrtüzek, hazát
 
szerző szabadságharcaink, tovább
 
– az aranykeretekben.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]