Vér az érben

Éj. S Európán át lüktet a vonat,
mint vér az érben; s benne én, mint
 
meleg szívdobbanat.
Dra-dramm… kint már az osztrák jéghegyek.
Dra-dramm… s szikrázó ég. Egy óriási
 
élő szívben megyek.
Alagút. Majd ég újra. Szikla-csúcs.
Menedék-ház fénye a Tejút mellett,
 
majd újra alagút.
Sötét – végleg? Nagy ős-szívtől fütött
testben rohanok, benned, Európa.
 
Fekszem; úgy repülök.
Egy béna testben ránt és lök az ér.
dra-dramm… egy elterült, merev tetemben,
 
mely már csak belül él!
Egykor – tudom – járt: útakat csinált,
várost és istent és mennyi csodát, ha
 
jogáért harcba szállt!
Esze is béna már? Oh, ha parány
részecske én, átszállhatnék hatalmas
 
álmaimmal agyán!
Európa! Felhámod sebeiből
viszek a szívbe, dehogy vér-rögöt, nem
 
olyasmit, ami öl.
Csöpp vagyok – mégis óriás vagyok –
és nemcsak a pályától, nemcsak attól,
 
benned foroghatok –:
a hírtől, mellyel vér-útaidat
járhatom, mellyel a sajgó ideg-vég
 
erőt kér s hitet ad.
Mozdulj meleg test, testünk! Ég-vivó
teendő vár még, talpra, föl, fehér
 
civilizáció!
Földön heversz, de hol ellenfeled,
legyőződ? Te vagy ma is a legélőbb,
 
táplálóbb Szervezet!
Hús-vér testként működő s túl azon,
közös vágyból, hitből – hiedelemből! –
 
lett Eszme-hatalom.
Tebenned vagyunk többek, Szép Egész,
annál, amik külön-külön vagyunk: Cél,
 
Örök Jobbratörés!
Lázadásunk is ellened, Te vagy,
tagadásunk is erőd folytatása:
 
új izom-mozdulat.
Ahogy egy Boly több, mint száz hangya-had,
úgy váltunk emberek Emberiséggé
 
itt, benned, általad!
Azték, tibeti, ind varázs-igék,
szent magvak másutt – gyomot se fogantak
 
e földön; ez tiéd!
Föl, föl – magadban! Vezető Urad?
Maga e Föld! E jó táltos. Te, bolygót
 
gyeplőzhetsz, te, magad!
Új s új térbe új s új szomjjal tele
kiszállván te leszel – ki más? – e Minden
 
Vezető Ereje!
Istenek halnak!? S támadhatnak új
Olympuszon! Csak legyen új Olympusz
 
szolgálni – otthonul!
Föl, föl! – dra-dramm – ezt veri, ezzel ér
szivedbe hirnök, égő limeszekről –
 
egy csöppnyi vér.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]