Levél a partról

 

1

A magányos ház körül, hol lakom,
egy rókalábnyom nincs, egy cinkenyom:
kertet, határt az éjjel leesett
hó fehérbe vont, mint egy levelet.
A nagy boríték bontatlan simul.
Nem érinti napokig ujra ujj.
 
E cimzést sem kapott
levél minden tartalma én vagyok,
 
e hét határnyi hó
alatt egyetlen közölnivaló.
 

2

Hull dombra, síkra, tó-jégre konok
hó egyre, mint gúlákra a homok:
„imént arasznyi, holnap egy könyök!”
S bár ők libegnek itt is, az Örök
Közöny, a Nagy Mulás méhei s már
– mert azt hiszem, hogy évezrede fáj –
 
nem is fáj oly nagyon
ez a belém pecsételt tartalom –
 
De nem! Fáj! Van, amit
a csönd födője is csak hangosít.
 

3

Van mikor markával épp a hideg
szoritja legforróbbra a szivet!
forró szavakra! S van, hogy épp a vád
hamar-heve fagyasztja össze szád –
s magad veszed csak, mit idegeid
szeizmográfja közhírül közvetít
 
s bár ég, buzog, remél
s munkál agyad – maradsz lezárt levél.
 
Maradsz, maradj! – S ha lesz
ki mégis egykor föltör és kivesz?!
 

4

Igen, jő az ember-frigyes tavasz
s fölnyit engem is, akár a tavat,
kézbe fog a fagybontó kikelet,
kiveszi összefirkált szívemet;
fölolvas magas hangján az Idő
s lesz hirtelen majd minden érthető:
 
tudom, tudom – ahogy
forrást, földet: nyitja a befagyott
 
sebet – keblet: – is ő,
a mindig tetemrehívó jövő!
 

5

S majd öntik a szót, mert öntik a vért,
(tán végleg akkor vetve ki a kést)
szólnak sebeim, mint góbé mese
fagy-dermesztette dallam-serege.
Hátratekint rám, aki a bajok
hóviharában útfelen hagyott
s néz össze most úgy, hogy összeperel
a Rágalom s az Ártalom – mivel
 
pusztai ó aklok mögül
nagyanyám imáiból fölmerül
a bosszús paraszt angyal, aki rég
 
úgy keltett útra: véd!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]