Gyimóti

Gyimóti-kút, Gyimóti-kút;
mert abba a Gyimóti fúlt.
Gyimóti vén első béres.
Lehetne ma százhúsz éves.
Apám is, mint legényember
méhészkedett az öreggel.
Akkor adták ki az útját,
mikor ezt a kutat fúrták.
Szent Mihálykor, őszidőben,
őszi országos esőben
vehette föl az iszákot
s mehetett amerre látott.
Ment az első keresztútig,
az ujonúj csordakútig;
ment is, állt is, maradt volna;
maradt mégis, kimódolta.
Fénylett még a fejszenyomtól
vályú, káva, gém, kútostor.
Egy Apponyi készíttette.
Gyimóti megkeresztelte.
Száz év mulva – lesz, ki tudja:
kié volt Rácegres puszta?
De meglesz a Gyimóti-kút,
mert abba a Gyimóti fúlt.
Meglesz, holott nincsen meg rég;
régesrégen betemették.
Jelöl most egy határ-helyet;
csak nem megy el, nem az öreg.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]