Megszakadt út egy hajdani Sió-hídnál

Eltűnt bár régesrég a híd,
az út csak ideérkezik,
a régi, ős út, szél- s vihar-
növelte vén nyárfáival!
Nem jár bár rajta senki sem,
idetér így is, üresen,
szélesen, oly bőkezüen,
mint mikor átment a vizen!
Meghatalmasodtak a fák,
zúgnak, mint óriás atyák,
de mit eddig hoztak, az út
nem hagyja el lombsátoruk.
Mit hoztak kézenfogva, itt
az út megmakrancoskodik,
a víztől meghőköl, megáll,
mint bika, ha kígyót talál.
Jő zúgva túl is egy fasor;
ha ez kérdez, az válaszol.
De nem foghatnak már kezet.
Valami befejeztetett.
Mi egy volt, kettő már az út,
hogy az a kis fahid lehullt;
bút és bajt, mennyi szörnyü hírt
hordott szegény, mennyit kibírt!
Kinizsi hajdan rajta át
vezette Mátyás bús hadát
Mátyás fiára!…Mahomed
Budának rajta ügetett.
Feledi az út nagy hirét
itt is, amott is már a nép.
A gátra kis ösvény vezet.
Ez az egész emlékezet.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]