Csorda-kút

Csüggesztő vidék. Fátlanul
csúszó-mászó, oly lusta út,
maga se bánja, hova jut,
bár közben meg-megkanyarul.
Gyötör félnapja a szekér,
a tél, a ködök-ülte sik.
És egyszerre csoda esik.
A szem egy öreg kútat ér –
– és már a szív is tudja, hogy
most vályú! Végén pocsolya!
Aklok, bozót, buckák sora
(hol egykor egy róka lakott!…)
És egyszerre csak a fogat
varázshídon fut könnyedén
s szívem egy rejtett mezején
juhnyáj, virág, tavasz fogad,
s kolompszó olyan üde száll,
hogy azt érzem: gyerekkorom
ma is élő birodalom
és nem lehet s nincs is halál!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]