Kat, kat…

Kat – kat, kat… Gépfegyver zörej!
Egyre több, aki elesik!
Látom a holtakat. Pedig
csak asztalomra tett karórám
lődözi másodperceit.
Forog fürgén a mutató,
ahogy a harcikocsikon,
s várövön a páncéltorony.
Ahány kat, annyi – s százszor annyi! –
találat sziven, homlokon.
Hull – esőként – az áldozat,
állványáról a kőmives,
szekeréről a földmives,
szűz és aggastyán… Szennyes, aljas
lesipuskás háboru ez.
Egyre több, aki elesik.
Egyre több, ki helyükbe áll.
Lehet, hogy ő veszt, a halál?
Oh mennyi vér! Meddig? Mi végre?
Beveszünk mégis, szörnyü vár!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]