A legcsábitóbb szerető

Mindnyájatokat itthagynálak.
 
Szivem bár csupa szeretet,
mindnyájatokat itthagynálak,
itt asszonyt, szülőt, gyermeket,
itt, ahogy ti is engemet,
 
ha ezt súgva kinálna ágyat
 
az idő,
 
ez a legcsapodárabb,
 
e legcsábítóbb szerető:
 
„Ugy szenderedj el,
ezer év mulva költelek fel.”
 
Megdermedek:
Mik várnak ott? Mily népek, tájak?
 
Akikért – ez a müvetek –
mindnyájatokat itthagynálak?
 
Amiképp ti is engemet.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]