Remény a légben

 
Megjöttek a fecskék, a gólyák
s kerengve, eltünt fészküket keresve
 
föl-fölhúzták egy röpke percre
 
a templom földre omlott tornyát.
S a paplak kéményét (a bombák
 
karácsony este
azt is a – földre? Egyenest e
 
kék égbe dobták!)
 
Beh éteri, kecses anyag
 
az a torony,
amit a fecskék vágya rak!
 
Sose fogom
 
feledni a kéményt, amely
két gólya emlékezetéből épült ujra fel!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]