A fiatalokhoz

Milyen ember vagyok is én!
Milyen voltam már, mint gyerek!
Én örültem, ha szekerünket
megelőzték más szekerek.
Boldog voltam, ha ló-dobaj
hangzott mögöttünk s – gyia-gyi! –
mellénk futott, elénkbe vágott,
előttünk táncolt egy kocsi.
Szerettem nézni a futást,
a sörényt, ahogy lebegett,
a küllők fényét, a farával
föl-fölvetődő szekeret,
a vágtatásban széthuzó
s összetekintő lovakat,
azt a legényt, ki az ülésből
fölállt, ostort vesz, odacsap
s kalapját fogva nagy-vigan
hátra nevet, hogy: sikerült! –
Vele is az én telhetetlen
kedvem repült!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]