Mors bona, nihil aliud

Mottó:                      …Blasphèmes

Suprêmes

A faire crier nos Dieux!

Egy régi versből

 
Mivel nincs túlvilág, sem Kárhozat, sem Üdv s már
 
nem is lehet a régi módon,
hisz amit rontani lehet, késéssel is bár,
 
elrontva a hinni-tudókon;
mivel nincs túlvilág, se jó, se rossz remény-lét,
 
sem Ítélet s nem is kell,
de mert, hű kétkedők, végső jutalom-félét
 
kiérdemlünk az életünkkel:
tegyünk rendet magunk – hisz elménk egy-istenünk rég –
 
a legvégső rosszban, mi várhat,
teremtsük meg magunk maradék édenünkképp
 
üdvét a jó halálnak.
Mert minden búnk s bajunk úti baj, úti búnk, ha
 
rendben jó célba érünk,
mert minden türhető s úgy fáj csak, mint a munka,
 
ha zsebben már a bérünk;
mert minden jó, ha jó – biz így igaz! – a vége!
 
S mi a legfőbb jó a világban?
A végső oltalom! A jó vég! Ezt igérte
 
vallás, feleség, vagyon, állam.
Nyugodt, méltó kijárást, ha nincs erőnk egyébre,
 
csináljunk oly kaput,
emelt fővel, melyen az utazó kilépve
 
nem szorong, hova jut.
Legyen egy átmenő ház, hol – mintegy saját torára –
 
puha szék, feledtető asztal
várja az érdemest: a vég euphóriája,
 
amely mindenért megvigasztal.
Legyen egy haltató hely! – mint altató, valódi –
 
átszálló állomás, zenével,
honnan, mint befűtött, jófekhelyű vagon-lit
 
visz ki a végső éjjel!
Csináljuk meg hatalmunk s dacunk konok jeléül
 
az Ember Háza tervét,
ahol, mint az anyák már, a vén is, kínja nélkül
 
teheti le a terhét.
Mivel nincs túlvilág, sem éden, sem gyehenna:
 
az erényben bízó, a jámbor
szíveknek vigasza, ereje ez legyen ma:
 
nem kell tartani a haláltól.
„Jó halált, semmi mást!” – mert ez a kulcs, amellyel
 
kitörhet félsze börtönéből
s magára lelhet, mellyel e földön már az ember
 
édent idéz, új ég felé tör!
Új atomrombolóként ez nyitja ki s nyújtja kézbe
 
a repülő por-pillanatnak
ezer rejlő csodáját, melyek így – láncban égve –
 
tán öröklétnél többet adnak.
Mivel nincs túlvilág és semmi oly titok ma,
 
meddig az elme el ne jutna,
esküdjünk ésszel is szívünk-rég-gyanította
 
Mors bona, nihil aliud-ra!
Egy percre föl nem adva jogunkat az örömre,
 
végig így lesz víg a tusa,
s ha mégis győz a sors, legyünk – éljent dörögve –
 
sorsunk Dugovics Titusza;
a harcot, mely továbbtart, a létet éljenezve,
 
melyet föladni nem szabad!
Azt védi hullva is – az itt a Vár, az Eszme –
 
nemzedékeivel a Had.
És mert nemcsak előre, hanem így hátra is süt
 
fénye ennek az új erőnek,
(hogy új hősök vagyunk): ha munkánk végbe visszük,
 
erényeink az égbe nőnek.
Mert ha nincs rettegés, nincs gyávaság s e kettős
 
gyökér nélkül a bűn se hajt ki.
Önzést és önkinzást lelkünk egyként levetkőz
 
és nem kell csak akarni,
hogy szépség és igazság és jóság és szabadság
 
mosdasson, derítsen: segítsen
befejeznünk Ádám föld-szeliditő harcát;
 
mivel nincs túlvilág, sem isten.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]