Kezdőbetük

Kezdőbetük, kezdőbetük,
kikelet idején mindenütt,
fákon, falakon, ligeti pad
támláin madarak
módjára egybegyült
és rendre párba-ült
nevek, ti késsel-rótt, szivekben
– megannyi fészekben – ijedten
összebútt ismeretlen,
csupa legszebb nevek,
milliószámra is egyetlenek;
csupa leggyönyörűbb
kezdőbetük, kezdőbetük:
szerencsés utazást!
Kakuk szól, zeng a fütty.
Készüljetek.
jelzi a tavasz a nagy indulást!
Szárnyaljatok
s a gyönyör délszaki táját bejárván,
egymáshoz majdan a hitvesi párnán
s a síri márvány
kövén is így szoruljatok!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]